Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
    Genom vägg Gennem ydervæg Through wall
    Genom tak Gennem tag Through roof
    Genom skorsten Gennem skorsten Through chimney
    Dimensionering Dimensionering Size selection
    Delar - balancerat avgas Dele - balanceret aftræk Parts - balanced flue
    Delar - split avgas Dele - splitaftræk Parts - split flue
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
  ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

Centroplast avgassystem Centroplast aftrækssystemer Centroplast flue gas systems

Välj den rätta lösningen Vælg den rigtige løsning Choose the right solution

Vågrät balancerat genom vägg Vandret balanceret aftræk gennem ydervæg Lodrät balancerat genom tak Lodret balanceret aftræk gennem tag Lodrät balancerat genom skorsten Lodret balanceret aftræk gennem skorsten

(This page is not available in english language)

Avgassystemet kan levereras i olika utförande och material. Den bästa lösningen beror på det aktuella förhållandet i och omkring pannrummet. Kontakta gärna oss för rådgivning.

Aftrækssystemer kan leveres i forskellige udførelser og materialer. Den bedste løsning afhænger af de aktuelle forhold i og omkring kedelrummet. Kontakt os gerne for råd og vejledning.

Balanserat eller splitt

För kondenserande pannor med låg rökgastemperatur (t ex HighLine och TopLine gaspannor och Grant oljepannor) kan det anslutas ett balanserat avgassystem med koncentriskt dubbelt rör där friskluftsintag och rökgas utgång är i samma rör.

Detta ger en mycket enkel och tilltalande installation.

För pannor som är godkänt för detta behövs inget friskluftsintag i pannrummet vid installation av dubbelt rör.

Balanceret eller split aftræk

For kondenserende kedler med lavtemperatur røggas (f.eks. HighLine og TopLine gaskedler og Grant oliekedler) kan tilsluttes balanceret aftræk udført med koncentrisk dobbelt-rør, hvor friskluftindtag og røggasafgang føres i samme rør.

Dette giver en meget enkel og visuelt tiltalende installation og for kedler, der er odkendt til dette, fritages kedelrummet fra friskluft-riste i døre eller vinduer.

Material

Avgassystem kan levereras i stål eller plast. Plast är normalt billigare, men kan endast användas till låg temperatur system med kondenserande pannor ( t ex TopLine gaspannor).

Materiale

Aftrækssystemer kan leveres i stål eller plast. Plast er normalt billigere, men kan kun benyttes til lav-temperatur systemer med kondenserende kedler (f.eks. TopLine gaskedler).

Rörföringar

Generellt finns 3 möjliga rörföringar pannans avgassystem:

Rørføring

Generelt findes tre mulige rørføringer for kedlens aftrækssystem:

Vi kan leverera lösningar till alla rörförings alternativ.

Vi kan levere løsninger til alle rørførings alternativer.