Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
    Genom vägg Gennem ydervæg Through wall
    Genom tak Gennem tag Through roof
    Genom skorsten Gennem skorsten Through chimney
    Dimensionering Dimensionering Size selection
    Delar - balancerat avgas Dele - balanceret aftræk Parts - balanced flue
    Delar - split avgas Dele - splitaftræk Parts - split flue
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

Centroplast avgassystem Centroplast aftrækssystemer Centroplast flue gas systems

Lodrät system genom tak Lodret aftræk gennem tag Vertikal flue system through roof

(This page is not available in english language)

Lodrät balancerat genom tak Lodret balanceret aftræk gennem tag

Lodrät avgas som självständigt system med separat takgenomföring (som här beskrivit) väljs normalt endast, om vågrät avgas eller avgas genom existerande skorsten inte är möjligt.

Lodrät avgas system kan levereras i plast eller stål, men system för installering i existerande skorsten endast finns i plastmaterial.

Lodret aftræk som selvstændigt system med separat taggennemføring (som her beskrevet) vælges normalt kun, hvis vandret aftræk eller aftræk gennem eksisterende skorsten ikke er muligt.

Lodret aftræks system kan leveres i plast eller stål, mens systemer for installering i eksisterende skorsten kun findes i plastmateriale.

Splitavgas Splitaftræk Split flue gas systems

Splitt avgassystem utförs med traditionellt enkel rör för både luftintag och rökgas utsläpp. Dock kan rörföring för luftintag undvikas, om pannrummet är utrustat med tillräckligt frisklufts galler. Nackdelen med detta kan vara att dammet från grovköket sugs in i pannan. Har man tvättmedel och andra kemikalier i pannrummet kan detta förstöra växlaren i pannan.

Splitaftræk udføres med traditionelle enkelt-rør for både luftindtag og røggas udledning. Dog kan rørføring for luftindtag undværes, hvis fyrrummet er forsynet med tilstrækkelige friskluftriste.

För split anslutningskitt, se Genom vägg.

For split tilslutningskit, se Gennem ydervæg.

Balancerat avgas Balanceret aftræk Concentric flue gas systems

Balanserat avgassystem är utfört med koncentriska dubbel-rör, där friskluftsintaget till pannan löper genom det yttersta röret, medans pannans rökgas utlopp sker genom det innersta röret.

Balanserade system föredrags som regel, då det ger en enkelt och okomplicerad rörföring i pannrummet, friskluftsgaller behövs då inte installeras.

Balanceret aftrækssystemer er udført med koncentriske dobbelt-rør, hvor friskluftindtaget til kedlen løber gennem det yderste rør, mens kedlens røggas udløb sker gennem det inderste rør.

Balancerede systemer foretrækkes som regel, da de giver en enkelt og ukompliceret rørføring i fyrrummet, der ikke behøver at have friskluftrist installeret.

DN 60/100 mm DN 60/100 mm

För enkel rörföring utan böjningar passar DN 60/100 mm rördimension till pannorna: For enkel rørføring uden bøjninger passer DN 60/100 mm rørdimension til kedlerne:

 • Milton SunLine 15-25
 • Milton Topline 15-25
 • Milton TopLine Combi 15-25
 • Milton TopLine Combi Plus 15-25
 • Milton HighLine
För ett mer komplex rörsystem krävs att rördiametern är vald från systemets totala tryckfall. Se Dimensionering. For mere kompleks rørføring må den nødvendige rørdimension vælges udfra systemets totale tryktab. Se Dimensionering.

Lodrät balanserat avgas, PP (plast), DN 60/100 mm Lodret balanceret aftræk, PP (plast), DN 60/100 mm
Art. nr. Varenr. Prod. code Beteckning Betegnelse Description
CT1069971 Komplett 60/100 mm kitt för lodrät balanserat avgas Komplet 60/100 mm kit for lodret balanceret aftræk
Paketet utgörs av: Kittet består af:
Antal Antal Qty. Beteckning Betegnelse Description
1 Rak adapter, DN 80/125 till DN 60/100, PP/PP Lige adapter, DN 80/125 til DN 60/100, PP/PP
1 Takgenomföring, DN 60/100, 1 m, PP Taggennemføring, DN 60/100, 1 m, PP
1 Takintäckning, svart, universal 0-48°, PP Taginddækning, sort, universal 0-48°, PP

DN 80/125 mm DN 80/125 mm

För enkel rörföring utan böjningar passar DN 80/125 mm rördimension till pannorna: For enkel rørføring uden bøjninger passer DN 80/125 mm rørdimension til kedlerne:

 • Milton  SunLine 15-25
 • Milton Topline 15-25
 • Milton TopLine Combi 15-25
 • Milton TopLine Combi Plus 15-25
 • Milton HighLine
För ett mer komplex rörsystem krävs att rördiametern är vald från systemets totala tryckfall. Se Dimensionering. For mere kompleks rørføring må den nødvendige rørdimension vælges udfra systemets totale tryktab. Se Dimensionering.

Lodrät koncentriskt avgassystem, PP (plast) DN 80/125 mm Lodret balanceret aftræk, PP (plast), DN 80/125 mm
Art. nr. Varenr. Prod. code Beteckning Betegnelse Description
CT106997 Komplett 80/125 mm kitt för lodrät balanserat avgas Komplet 80/125 mm kit for lodret balanceret aftræk
Paketet utgörs av: Kittet består af:
Antal Antal Qty. Beteckning Betegnelse Description
1 Takgenomföring, DN 80/125, 1 m, PP Taggennemføring, DN 80/125, 1 m, PP
1 Takintäckning, svart, universal 0-48°, PP Taginddækning, sort, universal 0-48°, PP

Lodrät balanserat avgas, rostfritt stål, DN 80/125 mm Lodret balanceret aftræk, rustfrit stål, DN 80/125 mm
Art. nr. Varenr. Prod. code Beteckning Betegnelse Description
CT10399 Komplett 80/125 mm kitt för lodrät balanserat avgas Komplet 80/125 mm kit for lodret balanceret aftræk
Paketet utgörs av: Kittet består af:
Antal Antal Qty. Beteckning Betegnelse Description
1 Mynningsrör, DN 80/125, rostfritt stål Mundingsrør, DN 80/125, rustfrit stål
2 Spändband, DN 125, rostfritt stål Spændbånd, DN 125, rustfrit stål
1 Glidmedel Glidemiddel
1 Tilluftsrör, DN 80/125, rostfritt stål Tilluftrør, DN 80/125, rustfrit stål
1 Övergångsstycke, rostfritt stål Overgangsstykke, rustfrit stål
1 Takgenomföring, DN 80/125 Taggennemføring, DN 80/125
1 Fästningsbeslag för takgenomföring Fastgørelsesbeslag for taggennemføring

DN 110/160 mm DN 110/160 mm

För enkel rörföring utan böjningar passar DN 110/160 mm rördimension till pannorna: For enkel rørføring uden bøjninger passer DN 110/160 mm rørdimension til kedlerne:

 • Milton Topline 80-100
För ett mer komplex rörsystem krävs att rördiametern är vald från systemets totala tryckfall. Se Dimensionering. For mere kompleks rørføring må den nødvendige rørdimension vælges udfra systemets totale tryktab. Se Dimensionering.

Lodrät balanserat avgas, PP (plast), DN 110/160 mm Lodret balanceret aftræk, PP (plast), DN 110/160 mm
Art. nr. Varenr. Prod. code Beteckning Betegnelse Description
CT1069931 110/160 mm kitt för lodrät balanserat avgas (exkl. takintäckning) 110/160 mm kit for lodret balanceret aftræk (ekskl. taginddækning)
Paketet utgörs av: Kittet består af:
Antal Antal Qty. Beteckning Betegnelse Description
1 Takgenomföring, DN 110/160, 1,5 m, PP mm Taggennemføring, DN 110/160, 1,5 m, PP

Lodrät balanserat avgas, rostfritt stål, DN 110/160 mm Lodret balanceret aftræk, rustfrit stål, DN 110/160 mm
Art. nr. Varenr. Prod. code Beteckning Betegnelse Description
CT106991 Komplett 110/160 mm kitt för lodrät balanserat avgas Komplet 110/160 mm kit for lodret balanceret aftræk
Paketet utgörs av: Kittet består af:
Antal Antal Qty. Beteckning Betegnelse Description
1 Mynningsrör, DN 110/160, rostfritt stål Mundingsrør, DN 110/160, rustfrit stål
2 Spändband, DN 160, rostfritt stål Spændbånd, DN 160, rustfrit stål
1 Glidmedel Glidemiddel
1 Tilluftsrör, DN 110/160, rostfritt stål Tilluftrør, DN 110/160, rustfrit stål
1 Övergångsstycke, rostfritt stål Overgangsstykke, rustfrit stål
1 Takgenomföring, DN 110/160 Taggennemføring, DN 110/160
1 Fästningsbeslag för takgenomföring Fæstningsbeslag for taggennemføring