Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
    Modell FX Model FX Model FX
    Modell BX Model BX Model BX
    Utrustning Udrustning Accessories
    Tekniska specifikationer Tekniske specifikationer Technical Specifications
    Brännare och economiser specifikationer Brænder- og economiser specifikationer Burner and economiser specifications
    Dimensioner Dimensioner Dimensions
    Prisor Priser Prices
    Dokumentation Dokumentation Documentation
    Modell SIXEN Model SIXEN Model SIXEN
    Modell GX Model GX Model GX
    Tilvals pannutrustning (BX, SIXEN, GX) Tilvalgs kedeludstyr (BX, SIXEN, GX) Boiler accessories (BX, SIXEN, GX)
    Regionala krav Regionale krav Regional requirements
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

ICI ång pannor ICI damp kedler ICI steam boilers

Modell BX Model BX Model BX

Tekniska specifikationer

Tekniske specifikationer

Technical Specifications

Generellt Generelt General specifications
Designtryck Konstruktionstryk Design pressure [bar] 0,89 (3)
Arbetstryck Driftstryk Working pressure [bar] min 0,2
max 0,8
min. 0,2
maks. 0,8
min. 0.2
max 0.8
Strömförsörjning Strømforsyning Power supply   BX 60-200: 1F+N 230v 50Hz (1)
BX 300-1750: 3F+N 400v 50Hz (1)
Bränsle Brændsel Fuel   Gas, lätt olja eller tjock olja Gas, letolie eller sværolie Gas, light oil or heavy oil
Rökgas temperatur Røggas temperatur Flue gas temperature [°C] 240 (2)
(1) andre strömförsörjnings typer på förfrågande
(2) vid användning av naturgas med 10 % CO2
(3) Alternativt, 0,7 bar (Ryssland, Vitryssland, Kazakstan, Georgien, Ukraina) eller 0,5 bar (utanför PED)
(1) andre typer strømforsyning på forespørgsel
(2) ved naturgas med 10 % CO2
(3) Alternativt 0.7 bar (for Rusland, Hviderusland, Kazakstan, Georgien, Ukraine) eller 0,5 bar (udenfor P.E.D.)
(1) other types of power supply on request
(2) when using natural gas with 10 % CO2
(3) Alternatives: 0.7 bar (for Russia, Belarus, Kazakhstan, Georgia, Ukraine) or 0.5 bar (non-P.E.D.)

Kapacitet, vatten volym och vikt Ydelser, vandvolumen og vægt Capacities, water volume and weight
Pann modell Kedel model Boiler model Max ång produktion Maks. damp ydelse Max. steam output (1) Max inmatat effekt Maks. indfyret effekt Max. heat input (2) Max värme effekt Maks. varme ydelse Max. heat output (2) Vatten volym Vand volumen Water volume Torr vikt Tør vægt Dry weight
Nvn (2) N.v.n. (2) NWL (2) Total Total Total
  [kg/t] [kg/t] [kg/h] [kW] [kW] [ℓ] [ℓ] [ℓ] [ℓ] [ℓ] [ℓ] [kg]
BX 60 100 77 70 146 198 470
BX 90 159 116 105 250 410 660
BX 200 354 258 233 515 805 1080
BX 300 530 387 349 705 10501400
BX 400 708 516 465 815 12101520
BX 500 883 645 581 103515401960
BX 600 1060774 698 117517402200
BX 800 14151032930 148022252600
BX 1000177012921163169525303200
BX 1200200015501395205030203600
BX 1500265019371744280538404400
BX 1750300022602035310042404900
(1) Vid en matar vatten temperatur på 80 °C (1) Damp produktion givet ved 80 °C fødevands temperatur (1) Steam production given at 80 °C feed water temperature
(2) vid 240 °C rökgas temperatur (2) ved 240 °C røggas temperatur (2) at 240°C flue gas temperature
(3) Nvn = Normal vatten nivå (3) N.v.n. = Normalt vand niveau (3) NWL = Normal water level

Högre kapacitet upp till 5100 kg/t vid förfrågan Højere damp kapacitet up til 5100 kg/t kan leveres på forespørgsel Higher steam production up to 5100 kg/h available on request