Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
    Modell FX Model FX Model FX
    Modell BX Model BX Model BX
    Modell SIXEN Model SIXEN Model SIXEN
    Modell GX Model GX Model GX
    Tilvals pannutrustning (BX, SIXEN, GX) Tilvalgs kedeludstyr (BX, SIXEN, GX) Boiler accessories (BX, SIXEN, GX)
    Automatisk botten avblåsning Automatisk bundafblæsning Aut. bottom blowdown
    Automatisk sida avblåsning Automatisk sideafblæsning TDS System
    Vattenprov kylare Vandprøve køler Sample cooler
    Modulerande matarvatten reglering Modulerende fødevands regulering Modulating feed water system
    Hög nivå larm Højt-niveau alarm High level alarm
    Själv övervakande hög nivå larm Selv-overvågende højt niveau alarm Self monitoring high level alarm
    Själv övervakande låg nivå larm Selv-overvågende lavt niveau alarm Self monitoring low level alarm
    TSS säkerhetssystem TSS sikkerheds system TSS safety system
    Prisor Priser Prices
    Dokumentation Dokumentation Documentation
    Regionala krav Regionale krav Regional requirements
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

ICI ång pannor ICI damp kedler ICI steam boilers

Tilvals pannutrustning Tilvalgs kedeludstyr Optional boiler accessories

För ICI BX, SIXEN och GX ångpannor

For ICI BX, SIXEN og GX dampkedler

For ICI BX, SIXEN and GX steam boilers

Hög nivå larm

Hög nivå larm skyddar pannan mot uppfyllning och overflow.

Om vattennivån i pannan stiger till en förinställd gräns, stoppar matarvattenpumpen och en ljudsignal aktiveras.

Återställning av larmet och pannstart är automatiskt så fort vattennivån återvänder till det normala.

Højt-niveau alarm

Højt-niveau alarm beskytter kedlen mod vandopfyldning og overløb.

Hvis vandniveauet i kedlen stiger til en indstillet grænseværdi, stoppes fødevandspumpen og en akustisk alarm aktiveres.

Nulstilling af alarmen og genopstart af kedlen sker automatisk så snart vandniveauet returnerer til normal.

High level alarm

The high level alarm provides protection against boiler overflowing.

If the water level rises up to a set limit value, the system stops the pump and activates an acoustic alarm.

Alarm reset and boiler re-start is automatic, once the boiler water level returns to normal.

Systemets komponenter

  • 1 st nivågivaren fungerar baserat på vattnets elektriska ledningsförmåga
  • 1 st elektronisk relä installerad i pannans manöverpanel

Systemets komponenter

  • 1 stk. niveauføler med funktion baseret på vandets elektriske ledningsevne
  • 1 stk. elektronisk relæ placeret i kedlens kontrolpanel.

System Components

  • 1 pcs. High level conductivity probe
  • 1 pcs. electronic relay placed in the boiler control panel

Hög nivå larm krävs i Sverige

Højt-niveau alarm kræves i Sverige

High level alarm is required in Sweden