Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
    Modell FX Model FX Model FX
    Modell BX Model BX Model BX
    Modell SIXEN Model SIXEN Model SIXEN
    Modell GX Model GX Model GX
    Tilvals pannutrustning (BX, SIXEN, GX) Tilvalgs kedeludstyr (BX, SIXEN, GX) Boiler accessories (BX, SIXEN, GX)
    Automatisk botten avblåsning Automatisk bundafblæsning Aut. bottom blowdown
    Automatisk sida avblåsning Automatisk sideafblæsning TDS System
    Vattenprov kylare Vandprøve køler Sample cooler
    Modulerande matarvatten reglering Modulerende fødevands regulering Modulating feed water system
    Hög nivå larm Højt-niveau alarm High level alarm
    Själv övervakande hög nivå larm Selv-overvågende højt niveau alarm Self monitoring high level alarm
    Själv övervakande låg nivå larm Selv-overvågende lavt niveau alarm Self monitoring low level alarm
    TSS säkerhetssystem TSS sikkerheds system TSS safety system
    Prisor Priser Prices
    Dokumentation Dokumentation Documentation
    Regionala krav Regionale krav Regional requirements
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

ICI ång pannor ICI damp kedler ICI steam boilers

Tilvals pannutrustning Tilvalgs kedeludstyr Optional boiler accessories

För ICI BX, SIXEN och GX ångpannor

For ICI BX, SIXEN og GX dampkedler

For ICI BX, SIXEN and GX steam boilers

Priser

Priser

Prices

Priser är ab fabrik (FCA) från Verona, Italien. Frakt debiteras separat.

Priser gäller tom 30 Juni 2014 med förbehåll för valutakursförändringar och andra oförutsedda förändringar.

Priser er ab fabrik (FCA) fra Verona, Italien. Fragt debiteres separat.

Priser gælder indtil 30. juni 2014 under forbehold for valutakurs svingninger og andre uforudsete ændringer.

Prices are FCA Verona, Italy. Freight costs are invoiced separately

Prices are valid until 30th of June 2014 subject to exchange rates fluctuations and other un-foreseen conditions.

Utstyr Udstyr Accessory Art. nr. Varenummer Product code För pann typ For kedel type Suits boiler type Riktpris Listepriser List price
BX SIXEN GX [EUR] [SEK]
Anpassad frontlucka Tilpasset kedelforplade Customised front plate(1) Se spec.Se spec´sSee spec. ICIT-CUBP0001 120 1 060
Kontakter och kablar anpassad för brännare Brænder tilpassede stik og kabler Customised burner plugs and cables(1) Se spec.Se spec´sSee spec. ICIT-90050040 60 570
Special pannversion för tung olja Kedel udførelse for sværolie Heavy oil boiler version Se spec.Se spec´sSee spec. ICIT-BLHL0001 0 0
Styrpanel för tung olja Kontrolskab for sværolie Control panel for heavy oil Se spec.Se spec´sSee spec. ICIT-CPHL0001 + 3 %(2) (3)
Automatisk botten avblåsning Automatisk bundafblæsning Automatic bottom blowdown Se spec.Se spec´sSee spec. ICIT-86900034-44    1 390 12 640
ICIT-86900036-42  3 310 30 160
Aut. sida avblåsning, in-line Aut. sideafblæsning, in-line TDS water quality control, in-line Se spec.Se spec´sSee spec. ICIT-17090051 3 200 29 130
Aut. sida avblåsning, nedsänkt, pneumatiskt Aut. sideafblæsning, neddykket, pneumatisk TDS water quality control, immersed, pneumatic Se spec.Se spec´sSee spec. ICIT-17090037 7 450 67 770
Aut. sida avblåsning, nedsänkt, elektriskt Aut. sideafblæsning, neddykket, elektrisk TDS water quality control, immersed, electric Se spec.Se spec´sSee spec. ICIT-17090035 8 490 77 280
Vattenprov kylare Vandprøve køler Sample cooler Se spec.Se spec´sSee spec. ICIT-38040100 1 540 14 030
Modulerande matarvatten reglering (med modulerande matarvatten ventil) Modulerende fødevandsregulering (med modulerende ventil) Modulating feed water system (with modulating feed water valve) Se spec.Se spec´sSee spec. ICIT-390500xx   8 600 78 300
Modulerande matarvatten reglering (med varvtalsreglering av matarvatten pumpor) Modulerende fødevandsregulering (med hastighedskontrol af fødevandspumper) Modulating feed water system (With speed control of feed water pumps) Se spec.Se spec´sSee spec.   (4)
Hög nivå larm Højt niveau alarm High level alarm Se spec.Se spec´sSee spec. ICIT-90060010 420 3 840
Själv övervakande hög nivå larm Selv-overvågende højt niveau alarm Self monitoring high level alarm Se spec.Se spec´sSee spec. ICIT-90060040   1 740 15 790
Själv övervakande låg nivå larm (katastrofskydd) Selv-overvågende lavt niveau alarm Self monitoring low level alarm Se spec.Se spec´sSee spec. ICIT-90060050   3 770 34 290
Styrskåp enligt nordiska krav och preferenser (2) Kontrolskab til nordiske krav og præferencer (2) Control panel to Nordic standard (2) Se spec.Se spec´sSee spec.   1460 13 310
TSSL 72/84 timmar säkerhetssystem TSSL 72 / 84 timers sikkerheds system TSSL 72 / 84 hour safety system Se spec.Se spec´sSee spec. ICIT-86900056 12 790 116 350
TSSH 72/84 timmar säkerhetssystem med utökade funktioner TSSH 72 / 84 timers sikkerheds system med udvidede funktioner TSSH 72 / 84 hour safety system with additional functions Se spec.Se spec´sSee spec. ICIT-86900061 21 740 197 870

(1) Gratis vid beställning med brännare .
(2) Tilläggspris till standard styrpanel indikerat.
(3) Priset uttryckt i procent av pannans pris.
(4) Priset beror på pannstorlek. Be om offert.
(1) Gratis ved bestilling med brænder.
(2) Tillægspris til standard konfiguration angivet.
(3) Pris angivet i procent af kedelens pris.
(4) Pris afhænger af kedelstørrelse. Bed om tilbud.
(1) Free of charge when ordered with burner.
(2) Additional price from standard configuration indicated.
(3) Price is given as percentage of boiler price.
(4) Price depends on boiler size. Ask for quotation.

Leveranstid

För panna som beställts med utstyr monterad på pannan adderas vanligen 0-5 arbetsdagar till pannans leveranstid.

Leveringstid

For kedel bestilt med kedeltilbehør monteret på kedel lægges normalt 0-5 arbejdsdage til kedlens leveringstid.

Delivery time

For boiler ordered with boiler accessories, an additional delivery time of 0-5 working days should be added to the boiler delivery time.