Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
    Modell FX Model FX Model FX
    Utrustning Udrustning Accessories
    Tekniska specifikationer Tekniske specifikationer Technical Specifications
    Prestanda och brännare specifikationer Ydelser og brænder specifikationer Performance and burner specifications
    Brännare rekommendationer Brænder rekommandationer Burner recommendations
    Tilvals utrustning Tilvalgs udstyr Optional accessories
    Artikelnummer och leveranstid Varekoder og leveringstid Product codes and delivery time
    Dokumentation Dokumentation Documentation
    Modell BNX Model BNX Model BNX
    Modell SIXEN Model SIXEN Model SIXEN
    Modell TReVAPOR Model TReVAPOR Model TReVAPOR
    Modell GX Model GX Model GX
    Tilvals pannutrustning (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX) Tilvalgs kedeludstyr (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX) Boiler accessories (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX)
    Regionala krav Regionale krav Regional requirements
  ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers

Modell FX Model FX Model FX

Tekniska specifikationer

Tekniske specifikationer

Technical Specifications

Prestanda och brännare specifikationer Ydelser og brænder specifikationer Performance and burner specifications
Pann modell Kedel model Boiler model Max inmatat effekt(1) Maks. indfyret effekt(1) Max. heat input(1) Max värme kapacitet(1) Maks. varme kapacitet(1) Max. heat output(1) Verkningsgrad(1) Virkningsgrad(1) Efficiency(1) Rökgas­motstånd Røggas­modstand Furnace resistance Brännarrör längd Brænderrør længde Burner blast tube length Brännkammare inre mått Brændkammer indre dimensioner Furnace chamber inner dimensions Rökgas utgång Røggas udgang Flue gas exhaust
L Øi Øc
  [kW] [kW] [%] [mbar] [mm] [mm] [mm] [mm]
FX 50 34,8 31,7 91,10,4150-200651368200
FX 100 77,4 70,5 91,01,5
FX 150 116,2105,791,03,2
FX DUAL 10069,6 63,4 91,10,4
FX DUAL 200154,9141,091,01,5
FX DUAL 300232,4211,491,03,2

(1) vid 220 °C rökgas temperatur för eldning med naturgas vid 10% CO2
(1) ved 220 °C røggas temperatur for naturgas fyring med 10% CO2
(1) At 220 °C flue gas exit temperature using natural gas fuel with 10% CO2