Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
    Modell FX Model FX Model FX
    Modell BNX Model BNX Model BNX
    Modell SIXEN Model SIXEN Model SIXEN
    Utrustning Udrustning Accessories
    Tekniska specifikationer Tekniske specifikationer Technical Specifications
    Brännare och economiser specifikationer Brænder- og economiser specifikationer Burner and economiser specifications
    Dimensioner Dimensioner Dimensions
    Brännare rekommendationer Brænder rekommandationer Burner recommendations
    Artikelnummer och leveranstid Varekoder og leveringstid Product codes and delivery time
    Reservdelar Reservedele Spare parts
    Dokumentation Dokumentation Documentation
    Modell TReVAPOR Model TReVAPOR Model TReVAPOR
    Modell GX Model GX Model GX
    Tilvals pannutrustning (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX) Tilvalgs kedeludstyr (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX) Boiler accessories (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX)
    Regionala krav Regionale krav Regional requirements
  ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers

Modell SIXEN Model SIXEN SIXEN series

Hög tryck ångpanna

Design tryck: 12, 15, 18 eller 20 bar
Ång produktion: 350 - 5 100 kg/t

Højttryks dampkedel

Konstruktionstryk: 12, 15, 18 eller 20 bar
Damp kapacitet: 170 - 5.100 kg/t

High pressure steam boiler

Design pressure: 12, 15, 18 or 20 bar
Steam production: 170 - 5,100 kg/h

SIXEN serien av ångpannor är säck eldade pannor med vågräta rökkanaler och vattenkyld backgavel.

 • Vid konstruktionen har det använts hög kvalité på material, och svetsningen är kontrollerad av röntgen, ultraljud och färg genomträngnings inspektioner
 • Leveras fullt utrustad med allt säkerhets- och reglerings utstyr, emballerad och klar för installation
 • Stort ångutrymme medför torr ånga av god kvalité
 • Rostfri stål beklädnad
 • Två matar vatten pumpar som standard
 • Tillverkat enligt EN 12 935 och godkänt jämför P.E.D. 97/23/CE och CE 1370
 • Pannan kan användas för båda gas och olja bränsle

Se också våra utvalda referens anläggningar.

ICI dampkedel model SIXEN har vendeflamme, vandkammer i bagvæg og vandrette røgkanaler.

 • Ved konstruktionen er anvendt høj kvalitet af materialer. Svejsninger er kontrollerede ved røntgen, ultralyd og trykprøver med farveopløsning
 • Leveres fuldt udrustet med alt sikkerheds- og reguleringsautomatik, emballeret og klar til installation
 • Stort dampvolumen betyder god tør damp kvalitet
 • Rustfri stål beklædning
 • To fødevands pumper som standard
 • Udført i henhold til EN 12 935 og certificeret til P.E.D. 97/23/CE og CE 1370
 • Kedlen kan anvendes til både gas- og oliefyring

Se også udvalgte referenceanlæg.

ICI steam boiler model SIXEN is a reverse flame wet back horizontal fire tube boiler.

 • The construction utilises high quality material and the welds are checked by x-ray, ultrasonic and dye penetrant inspections
 • Supplied fully equipped with all safety and control accessories for automatic operation, fully packaged and ready for installation
 • Large steam volume ensures good quality dry steam
 • Full stainless steel casing
 • Standby feed water pump as standard
 • Complies with EN 12 953 and are certified to P.E.D. 97/23/CE and CE 1370
 • Suitable for use with both gaseous and liquid fuels

See also selected reference plants.