Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
    Modell FX Model FX Model FX
    Modell BNX Model BNX Model BNX
    Modell SIXEN Model SIXEN Model SIXEN
    Utrustning Udrustning Accessories
    Tekniska specifikationer Tekniske specifikationer Technical Specifications
    Brännare och economiser specifikationer Brænder- og economiser specifikationer Burner and economiser specifications
    Dimensioner Dimensioner Dimensions
    Brännare rekommendationer Brænder rekommandationer Burner recommendations
    Artikelnummer och leveranstid Varekoder og leveringstid Product codes and delivery time
    Reservdelar Reservedele Spare parts
    Dokumentation Dokumentation Documentation
    Modell TReVAPOR Model TReVAPOR Model TReVAPOR
    Modell GX Model GX Model GX
    Tilvals pannutrustning (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX) Tilvalgs kedeludstyr (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX) Boiler accessories (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX)
    Regionala krav Regionale krav Regional requirements
  ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers

Modell SIXEN Model SIXEN SIXEN series

Artikelnummer och leveranstid

Varekoder og leveringstid

Product codes and delivery time

Kompletta pannor Komplette kedler Complete boilers
Kontruktionstryck Konstruktionstryk Design pressure 12 bar 15 bar 18 bar
Modell Model Model Art. nr. Varenummer Product code Leveranstid(1) Leveringstid(1) Delivery time(1) Art. nr. Varenummer Product code Leveranstid(1) Leveringstid(1) Delivery time(1) Art. nr. Varenummer Product code Leveranstid(1) Leveringstid(1) Delivery time(1)
    [veckor] [uger] [weeks]   [veckor] [uger] [weeks]   [veckor] [uger] [weeks]
SIXEN 350 ICI‑SIX0350‑12b4ICI‑SIX0350‑15b8ICI‑SIX0350‑18b12
SIXEN 500 ICI-SIX0500-12b ICI-SIX0500-15b ICI-SIX0500-18b
SIXEN 650 ICI-SIX0650-12b ICI-SIX0650-15b ICI-SIX0650-18b
SIXEN 800 ICI-SIX0800-12b ICI-SIX0800-15b ICI-SIX0800-18b
SIXEN 1000ICI-SIX1000-12b ICI-SIX1000-15b ICI-SIX1000-18b
SIXEN 1350ICI-SIX1350-12b ICI-SIX1350-15b ICI-SIX1350-18b
SIXEN 1700ICI-SIX1700-12b ICI-SIX1700-15b ICI-SIX1700-18b
SIXEN 2000ICI-SIX2000-12b ICI-SIX2000-15b ICI-SIX2000-18b
SIXEN 2500ICI-SIX2500-12b ICI-SIX2500-15b ICI-SIX2500-18b
SIXEN 3000ICI-SIX3000-12b ICI-SIX3000-15b ICI-SIX3000-18b
SIXEN 3500ICI-SIX3500-12b ICI-SIX3500-15b ICI-SIX3500-18b
SIXEN 4000ICI-SIX4000-12b ICI-SIX4000-15b ICI-SIX4000-18b
SIXEN 5000ICI-SIX5000-12b ICI-SIX5000-15b ICI-SIX5000-18b

(1) Leveranstiden är vägledande och anges som arbetsveckor utan hänsyn till semester stängningar. Bekräftat leveransdatum anges vid order mottagningen.
(2) Special produkt. Pris och leveranstid på förfrågan.
(1) Leveringstid er vejledende og angivet i arbejdsuger uden hensyn til evt. ferielukninger. Bekræftet leveringstid kan oplyses når tidspunkt for ordremodtagelse kendes.
(2) Specialprodukt. Pris og leveringstid oplyses på forespørgsel.
(1) Delivery times are indicative only and given as working weeks without considering possible holiday closures. Confirmed delivery time is informed when time of order is known.
(2) Non-standard product. Price and delivery time on request.

Extra utrustning

Tilvalgs udstyr

Optional accessories

Se Tillvals pannutrustning (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX). Se Tilvalgs kedeludstyr (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX). See Boiler accessories (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX).