Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
    Milton TopLine Milton TopLine Milton TopLine
    Milton VVB Milton vandbeholdere Milton calorifiers
    Ekonomi Økonomi Economy
    Garanti Garanti Warranty
    Äldre pannor Ældre kedler Discontinued boilers
    Reglering Styring Control
    Reservdele Reservedele Spare Parts
    Dokumentation Dokumentation Documentation
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
  ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

Milton gaspannor Milton gaskedler Milton Gas Heaters

Äldre modeller

Ældre kedelmodeller

Discontinued models

Modell Turbo, EcomLine, och SmartLine Model Turbo, EcomLine og SmartLine Turbo, EcomLine and SmartLine models

(This page is currently not available in english language)

Livstids support Levetids support

Milton SmartLine Milton SmartLine
Milton EcomLine Milton EcomLine

För en kvalitets produkt med lång livslängd är det nödvändigt att ge hjälp, service, underhåll och reservdelar många år efter det att pannan inte längre produceras.

Vi åtar oss naturligtvis livstidsunderhåll –och service på alla Miltons pannor, och lagerför därför alla viktiga reservdelar till äldre pannor så länge som möjligt, liksom vårt Service team med glädje utför service på dem.

For et kvalitets­produkt med lang levetid er det nød­vendigt at yde hjælp, service, ved­lige­holdel­se og re­ser­ve­dele selv mange år efter det ikke længere pro­du­ceres.

Vi forpligtiger os selvfølgelig til livstids under­støt­telse af alle Milton kedler, og lagerfører derfor alle vigtige reservedele til ældre kedler så længe det er muligt, ligesom vore montører med glæde udfører service på dem.

Har du tappat bort din användare handledning? Mistet din brugervejledning?

Vi har all dokumentation för äldre pannor. Ladda ner elektronisk version eller kontakta oss för att få skickad tryckt kopia.

Vi har al dokumentation for ældre Milton kedler. Hent elektronisk version eller kontakt os for at få tilsendt trykt kopi.

Ekvidan AB Ekvidan AB

År 2007 övertogs Ekvidan av Milton Sverige AB.

Vi fortsätter att tillhandahålla service och reservdelar för Ekvidan Nefit Turbo och EcomLine gaspannor.

Ekvidan blev i 2007 overtaget af Milton Sverige AB.

Vi yder fortsat service og fører reservedele for Ekvidan Nefit Turbo og EcomLine gaskedler