Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
    Milton TopLine Milton TopLine Milton TopLine
    Milton VVB Milton vandbeholdere Milton calorifiers
    Ekonomi Økonomi Economy
    Garanti Garanti Warranty
    Äldre pannor Ældre kedler Discontinued boilers
    Reglering Styring Control
    Reservdele Reservedele Spare Parts
    Dokumentation Dokumentation Documentation
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

Milton gaspannor Milton gaskedler Milton Gas Heaters

Modell Turbo, SmartLine och EcomLine Model Turbo, SmartLine og EcomLine Model Turbo, SmartLine and EcomLine

Pannstyrning Kedelstyring Boiler control system

(This page is currently not available in english language)

IRT 30 pannstyrnings modul IRT 30 kedelstyrings modul

Nefit Turbo Nefit Turbo Nefit Turbo

Nefit Logica värmestyrning används för Nefit Turbo pannorna.

Nefit Logica varmestyring anvendes for Nefit Turbo kedlerne.

Benämnning Benævnelse Designation Varunummer Varenummer Product code
Nefit Logica pannstyrnings modul Nefit Logica kedelstyrings modul Nefit Logica boiler control unit NE 83209

Milton EcomLine Milton EcomLine Milton EcomLine

Milton EcomLine pannorna använder IRT 30 värmestyrning.

För kaskad styrning av sammankopplade pannor används MBC 2 för 2 st pannor och MBC 5 för flera pannor.

Milton EcomLine kedlerne benytter den universelle brænderautomat UBA-4000 sammen med den mikroprocessorbaserede IRT 30 varmestyring.

For kaskadestyring af sammenkoblede kedler anvendes MBC 2 for to kedler og MBC 5 for flere kedler.

Benämnning Benævnelse Designation Art. nr. Varunummer Product code
IRT 30 värmestyrnings modul IRT 30 varmestyrings modul IRT 30 heat control unit NE85103
MBC 2 kaskad styrnings modul MBC 2 kaskadestyrings modul MBC 2 cascade control unit NE 831120
MBC 5 kaskad styrnings modul MBC 5 kaskadestyrings modul MBC 5 cascade control unit NE 831120

Milton SmartLine Milton SmartLine Milton SmartLine

Milton SmartLine pannorna använder ModuLine 400 styrsystem liksom Milton TopLine pannorna.

Se separat avsnitt om Milton TopLine styrning för mer info.

Milton SmartLine kedlerne anvender ModuLine 400 styresystemet ligesom Milton TopLine kedlerne.

Se separat afsnit om Milton TopLine styring for mere information.

Har du tappat bort din bruksanvisning? Mistet din brugervejledning?

Klicka här för att hämta dokumentation för äldre gaspannor.

Klik her for at hente al dokumentation for ældre Milton gaskedler.