Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
    Milton TopLine Milton TopLine Milton TopLine
    Fördelar Fordele Features
    Val av panna och varmtvatten beredare Valg af kedel og varmtvandsbeholder Choose boiler and calorifier model
    Utrustning och uppbyggnad Udstyr og opbygning Components and design
    Värmeväxlare Varmeveksler Central heat exchanger
    Kaskadinstallation Kaskadeopstilling Cascaded configuration
    Kaskad dimensionering Kaskade dimensionering Cascade sizing
    Tekniska specifikationer Tekniske specifikationer Technical specifications
    Mått Mål Dimensions
    Principskissar Principdiagrammer Functional diagrams
    Reglering Styring Control
    Reservdele Reservedele Spare Parts
    Dokumentation Dokumentation Documentation
    Milton VVB Milton vandbeholdere Milton calorifiers
    Ekonomi Økonomi Economy
    Garanti Garanti Warranty
    Äldre pannor Ældre kedler Discontinued boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
  ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

Milton gaspannor Milton gaskedler Milton Gas Heaters

Modell TopLine

Model TopLine

Model TopLine

(This page is not available in english language)

Val av panna och varmtvatten beredare

Valg af kedel og varmtvandsbeholder

Den korrekta storleken på panna och VVB beror på behovet:

Den rigtige størrelse af kedel og varmtvandsbeholder vælges ud fra to behov:

  • Behovet för uppvärmning av huset
  • Behovet av dusch vatten
  • Behovet for opvarmning af huset
  • Behovet for varmt brugsvand

Välj pannstorlek utifrån uppvärmnings behov

Vælg kedelstørrelse ud fra opvarmningsbehov:

Behovet för uppvärmning bestäms utifrån husets storlek och hur bra eller dåligt det är isolerat.

Behovet for opvarmning bestemmes ud fra husets størrelse og hvor godt eller dårligt, det er isoleret.

Hus typ Hus type
Äldre hus Ældre hus Nyare, välisolerat hus Nyere, velisoleret hus
Hus storlek Hus størrelse Rekommanderat pann modell Anbefalet kedel model Max kapacitet Maks. varmekapacitet
[kW]
  Liten villaLille villa TopLine 15 14,0
Liten villaLille villa TopLine 25 23,3
Större villaStørre villa TopLine 25 Combi
Større villaStørre villa TopLine 25 Combi Plus
Liten fastighet (4-8 lägenheter)Lille beboelsesejendom (4-8 lejligheder) TopLine 35 32,7
Liten fastighet (4-8 lägenheter)Lille beboelsesejendom (4-8 lejligheder) TopLine 45 42,5
Större fastighet (8-16 lägenheter)Større beboelsesejendom (8-16 lejligheder) TopLine 80 84,5
Större fastighet (8-16 lägenheter)Større beboelsesejendom (8-16 lejligheder) TopLine 100 99,5
Även större fastighetEndnu større beboelsesejendom Flera TopLine pannor (se Kaskadinstallation)Flere TopLine kedler (se Kaskadeopstilling) -

Val av panna och VVB utifrån varmvattenbehovet:

Vælg kedel og varmtvandsbeholder ud fra varmtvandsbehov:

Behovet av varmt duschvatten bestäms normalt utifrån de boende och deras varmvatten förbrukning, men där kan finnas speciella förhållande, där det medför krav om större varmvattens kapacitet f tex spa bad eller andra installationer med hög varmvattenförbrukning.

Milton TopLine 25 Combi och 25 Combi Plus är kombinations pannor, där varmvattenberedaren är sammanbyggd med en Milton TopLine panna som en elegant combi lösning.

Som ett alternativ kan man med en Milton TopLine panna välja en 50 liters varmvattenberedare placerad bredvid pannan eller 65 liters beredare i elegant pelarlösning.

En av dessa konfigurationer är normalt det bästa val för de flesta förhållanden.

Se urvalet av Milton varmvattenberedare för villa i design som matchar Milton pannorna.

Till installationer med högre krav för varmvattens kapacitet (för tex industri och fastigheter), välj panna med separat varmvatten beredare.

Behovet for varmt brugsvand bestemmes normalt ud fra antallet af beboere og deres varmtvands forbrugsvaner, men der kan være specielle forhold, der medfører krav om større varmtvands-kapacitet, f.eks. spa-bad eller andre installationer med højt varmtvandsforbrug.

Milton TopLine 25 Combi og 25 Combi Plus er kombinations-kedler, hvor varmtvandsbeholderen er sammenbygget med kedlen i en kompakt og elegant væghængt enhed.

Som alternativ kan sammen med en Milton TopLine kedel vælges en 50 liter beholder placereret ved siden af kedlen eller en 65 l beholder bygget sammen med kedlen i en elegant søjleopstilling.

En af disse konfigurationer er normalt det bedste valg for langt de fleste forhold.

Se udvalget af Milton varmtvandsbeholdere for villaer i design der matcher Milton gaskedlerne.

Til installationer med højere krav til varmtvands-kapaciteten (f.eks. industri og beboelsesejendomme), vælges kedlen og varmtvandsbeholderen separat.