Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
    Milton TopLine Milton TopLine Milton TopLine
    Fördelar Fordele Features
    Val av panna och varmtvatten beredare Valg af kedel og varmtvandsbeholder Choose boiler and calorifier model
    Utrustning och uppbyggnad Udstyr og opbygning Components and design
    Värmeväxlare Varmeveksler Central heat exchanger
    Kaskadinstallation Kaskadeopstilling Cascaded configuration
    Kaskad dimensionering Kaskade dimensionering Cascade sizing
    Tekniska specifikationer Tekniske specifikationer Technical specifications
    Mått Mål Dimensions
    Principskissar Principdiagrammer Functional diagrams
    Reglering Styring Control
    Reservdele Reservedele Spare Parts
    Dokumentation Dokumentation Documentation
    Milton VVB Milton vandbeholdere Milton calorifiers
    Ekonomi Økonomi Economy
    Garanti Garanti Warranty
    Äldre pannor Ældre kedler Discontinued boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
  ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

Milton gaspannor Milton gaskedler Milton Gas Heaters

Modell TopLine

Model TopLine

Model TopLine

(This page is not available in english language)

Tekniska specifikationer

Tekniske specifikationer

Milton TopLine pann modell Milton TopLine kedel model 15 25 25
Combi
25
Combi Plus
35 45 80 100
Driftsform Driftsform   Modulerande Modulerende
Effekt Ydelse vid normal drift ved normaldrift (1) [kW] 2,7-14,0 4,8-23,3 5,8-32,7 9,6-42,5 19,0-84,5 19,0-99,5
vid varmvatten produktion boost ved varmtvands boost [kW] - - 33,4 - - - -
Max. gasförbrukning Maks. gasforbrug N-gas N-gas [mn3/t] 1,5 2,5 3,5 4,5 6,8 8,0
Verkningsgrad Nyttevirkning (2) vid temperatur 40/30 °C ved frem-/ returtemperatur 50/30 °C [%] 110,6 110,8 110,8 110,5 110,9 -
vid temperatur 50/30 °C ved frem-/ returtemperatur 50/30 °C [%] - 110
Pumptyp (modulerande) Pumpetype (modulerende)   Askol 2W PMW UPER 25-80
Gas anslutningstryck Gas tilslutningstryk N-gas N-gas [mbar] 20
F-gas F-gas [mbar] 30
Elförsörjning Elforsyning   230 V AC, 50 Hz, 10A
Max. elförbrukning Maks. elektrisk effektforbrug vid fullast ved fuldlast [W] 120 70 95 145 146 146
Skydd klass Beskyttelsesklasse   IP X4D
Vikt Vægt [kg] 45 70 48 70
Max. framloppstemperatur Maks. fremløbstemperatur [°C] 90
Vatteninnehåll i panna Vandindhold i kedel [l] 2,5 3,5 5,0
VVB Volym Varmtvandsbeholder volumen [l] - - 10 40 - - - -
Max. utsläpp Maks. emissioner NOx NOx [ppm] 20 20 20 39 29 30
CO CO [ppm] 13 11 11 24 23 38
CE-Märkning CE-Mærkning   CE-0063BR3441 CE-0063BN3663
Energimärkning Energimærke för panna for kedel  
för pump for pumpe  

(1) Fram- / returlopps temperatur 50/30 °C SE gas
(2) Nominell verkningsgrad listad vid lägre värmevärdet (Hn) för naturgas.
(1) Frem-/ returtemperatur 50/30 °C SE gas
(2) Nominel nyttevirkning angivet ved nedre brændværdi (Hn) for naturgas.

Pannan levereras inkl pumpgrupp bestående av beklädnad, gaskran, säkerhetsventil, avstängningsventiler, backventil, påfyllnings- och avtappningskran, manometer och modulerande pump. Kedlen leveres inklusive pumpegruppe bestående af beklædning, gashane, sikkerhedsventil, stopventiler, kontraventil, påfyldnings- og tømningshane, manometer og modulerende pumpe.