Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

Referensanläggningar Referenceanlæg Reference projects

Utvalda referensanläggningar med Milton produkter

Udvalgte referenceanlæg med Milton produkter

Selected reference plants with Milton products

I listan nedan finns korta beskrivningar för utvalda anläggningar med Milton produkter.

Anläggningarna är listat efter anläggningstyp (uppvärmning av byggnader, hetvatten, ånga) och efter effekt.

I det følgende er listet korte beskrivelser for udvalgte anlæg, hvor der indgår produkter leveret af Milton Sverige AB.

Anlæggene er listet efter anlægstype (bygningsopvarmning, hedtvand, damp) samt efter effekt.

Below is listed short descriptions of selected reference plants with components supplied by Milton Sverige AB.

The projects are listed according to type (heating, hot water, steam) and according to heat effect.

Filter Filter Filter

Listan är filtrerad Listen er filtreret The list is filtered

Dölj filter ... Skjul filter ... Hide filter ...

Välj vilka anläggningar som ska visas: Vælg hvilke anlæg, der skal vises i listen: Choose which plants to include in the list:

Anläggningstyp:
Produkt typ:
Installatör:
Min effekt:
kW
Max effekt:
kW
 
Anlægstype:
Produkt type:
Installatør:
Min. effekt:
kW
Max. effekt:
kW
 
Plant type:
Product type:
Installer:
Min. output:
kW
Max. output:
kW
 
 

Värme och hetvatten Varme og Hedtvand Heating and hot water

Ånga Damp Steam


Chips produktion Chips produktion Chips production

Gaseldad ångproduktion för potatischips tillverkning Gasfyret dampforsyning for chips produktion Gas fired steam supply for potato crisps production
Plats:Lokation:Location: OLW, Filipstad, Sverige OLW, Filipstad, Sverige OLW, Filipstad, Sweden
Installatör:Installatør:Installer: RLV i Karlstad AB
Produkter:Produkter:Products:
  • 2 st 2 stk. 2 pcs. Riello RS /M 190 modulerande gas brännare modulerende gas brænder modulating gas burner
  • 1 st Riello RS /M 300 modulerande gasbrännare 1 stk. Riello RS /M 300 modulerende gasbrænder 1 pcs. Riello RS /M 300 modulating gas burner
  • 1 st Riello RS /M 800 modulerande gasbrännare 1 stk. Riello RS /M 800 modulerende gasbrænder 1 pcs. Riello RS /M 800 modulating gas burner
Installerat:Installeret:Install. date: December 2009 December 2009 December 2009
Effekt:Effekt:Effect: 16500 kW
Ref:Ref.:Ref.: (27) q09-086
Riello RS /M 190 modulerande gasbrännare Riello RS /M 190 modulerende gasbrænder Riello RS /M 190 modulating gas burner
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Riello RS /M 190 modulerande gasbrännare Riello RS /M 190 modulerende gasbrænder Riello RS /M 190 modulating gas burner
Riello RS /M 300 modulerande gasbrännare Riello RS /M 300 modulerende gasbrænder Riello RS /M 300 modulating gas burner
Riello RS /M 800 modulerande gasbrännare Riello RS /M 800 modulerende gasbrænder Riello RS /M 800 modulating gas burner