Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

Referensanläggningar Referenceanlæg Reference projects

Utvalda referensanläggningar med Milton produkter

Udvalgte referenceanlæg med Milton produkter

Selected reference plants with Milton products

I listan nedan finns korta beskrivningar för utvalda anläggningar med Milton produkter.

Anläggningarna är listat efter anläggningstyp (uppvärmning av byggnader, hetvatten, ånga) och efter effekt.

I det følgende er listet korte beskrivelser for udvalgte anlæg, hvor der indgår produkter leveret af Milton Sverige AB.

Anlæggene er listet efter anlægstype (bygningsopvarmning, hedtvand, damp) samt efter effekt.

Below is listed short descriptions of selected reference plants with components supplied by Milton Sverige AB.

The projects are listed according to type (heating, hot water, steam) and according to heat effect.

Filter Filter Filter

Listan är filtrerad Listen er filtreret The list is filtered

Dölj filter ... Skjul filter ... Hide filter ...

Välj vilka anläggningar som ska visas: Vælg hvilke anlæg, der skal vises i listen: Choose which plants to include in the list:

Anläggningstyp:
Produkt typ:
Installatör:
Min effekt:
kW
Max effekt:
kW
 
Anlægstype:
Produkt type:
Installatør:
Min. effekt:
kW
Max. effekt:
kW
 
Plant type:
Product type:
Installer:
Min. output:
kW
Max. output:
kW
 
 

Värme och hetvatten Varme og Hedtvand Heating and hot water


Privat värmeanläggning Privat varmeanlæg Private gas heater installation

Milton TopLine Combi Plus med varmvattenberedaren under pannan i en skåpsmodul, så att när skåpet är stängt syns inte pannan. Gaskedel og varmtvandsbeholder installeret i skabsmodul Gas heater with hot water tank installed in cabinet
Plats:Lokation:Location: Gantofta, Skåne, Sverige Gantofta, Skåne, Sverige Gantofta, Scania, Sweden
Installatör:Installatør:Installer: VVS & Gasteknik AB, Helsingborg
Produkter:Produkter:Products:
Installerat:Installeret:Install. date: Maj 2013 Maj 2013 May 2013
Effekt:Effekt:Effect: 25 kW
Ref:Ref.:Ref.: (1) q13-196
Diskret installation i skåp Diskret installation i skab Discrete installation in cabinet
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Ännu mer diskret med dörren stängd ... Endnu mere diskret med døren lukket ... Even more discrete with the door closed ...

Ånga Damp Steam