Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

Referensanläggningar Referenceanlæg Reference projects

Utvalda referensanläggningar med Milton produkter

Udvalgte referenceanlæg med Milton produkter

Selected reference plants with Milton products

I listan nedan finns korta beskrivningar för utvalda anläggningar med Milton produkter.

Anläggningarna är listat efter anläggningstyp (uppvärmning av byggnader, hetvatten, ånga) och efter effekt.

I det følgende er listet korte beskrivelser for udvalgte anlæg, hvor der indgår produkter leveret af Milton Sverige AB.

Anlæggene er listet efter anlægstype (bygningsopvarmning, hedtvand, damp) samt efter effekt.

Below is listed short descriptions of selected reference plants with components supplied by Milton Sverige AB.

The projects are listed according to type (heating, hot water, steam) and according to heat effect.

Filter Filter Filter

Listan är filtrerad Listen er filtreret The list is filtered

Dölj filter ... Skjul filter ... Hide filter ...

Välj vilka anläggningar som ska visas: Vælg hvilke anlæg, der skal vises i listen: Choose which plants to include in the list:

Anläggningstyp:
Produkt typ:
Min effekt:
kW
Max effekt:
kW
 
Anlægstype:
Produkt type:
Min. effekt:
kW
Max. effekt:
kW
 
Plant type:
Product type:
Min. output:
kW
Max. output:
kW
 
 

Värme och hetvatten Varme og Hedtvand Heating and hot water


Privat värmeanläggning Privat varmeanlæg Private gas heater installation

Milton TopLine Combi Plus med varmvattenberedaren under pannan i en skåpsmodul, så att när skåpet är stängt syns inte pannan. Gaskedel og varmtvandsbeholder installeret i skabsmodul Gas heater with hot water tank installed in cabinet
Plats:Lokation:Location: Gantofta, Skåne, Sverige Gantofta, Skåne, Sverige Gantofta, Scania, Sweden
Installatör:Installatør:Installer: VVS & Gasteknik AB, Helsingborg
Produkter:Produkter:Products:
Installerat:Installeret:Install. date: Maj 2013 Maj 2013 May 2013
Effekt:Effekt:Effect: 25 kW
Ref:Ref.:Ref.: (1) q13-196
Diskret installation i skåp Diskret installation i skab Discrete installation in cabinet
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Ännu mer diskret med dörren stängd ... Endnu mere diskret med døren lukket ... Even more discrete with the door closed ...

Värmeanläggning Varmeanlæg Gas heater installation

Milton TopLine med varmvattenberedare. Gaskedel med varmtvandsbeholder Gas heater and hot water tank
Plats:Lokation:Location: Länsmansvägen Dalby, Sverige Länsmansvägen Dalby, Sverige Länsmansvägen Dalby, Sweden
Installatör:Installatør:Installer: Erik Olssons Rörläggeri AB, Lund
Produkter:Produkter:Products:
  • Milton TopLine 25 kondenserande gaspanna kondenserende gaskedel condensing gas heater
Installerat:Installeret:Install. date: December 2013 December 2013 December 2013
Effekt:Effekt:Effect: 25 kW
Ref:Ref.:Ref.: (2) q13-xxx-01
Panna och vatten beredare Kedel med varmtvandsbeholder Gas heater with d.h.w. tank

Privat värmeanläggning Privat varmeanlæg Private heating plant

Milton TopLine Combi Plus Milton TopLine Combi Plus Milton TopLine Combi Plus
Plats:Lokation:Location: Malmö, Skåne, Sverige Malmø, Skåne, Sverige Malmoe, Scania, Sweden
Installatör:Installatør:Installer: Rörläggaren AB, Malmö
Produkter:Produkter:Products:
Installerat:Installeret:Install. date: Oktober 2013 Oktober 2013 October 2013
Effekt:Effekt:Effect: 25 kW
Ref:Ref.:Ref.: (3) q13-xxx-00
Observera den snygga rördragningen Bemærk den nydelige rørføring Notice the neat pipework
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Diskret installation med ett litet fotavtryck Diskret installation med lille pladsforbrug Discreet installation with modest spce requirements

Värmeanläggning Varmeanlæg Gas heater installation

Två Milton TopLine 35 i kaskad To Milton TopLine 35 i kaskadeopstilling Two Milton TopLine 35 gas heaters in cascade configuration
Plats:Lokation:Location: Superbygg AB, privat fastighetsanläggning, Rudolf Bååths Väg 13, Staffanstorp, Sverige Superbygg AB, privat beboelsesejendom, Rudolf Bååths Väg 13, Staffanstorp, Sverige Superbygg AB, private apartment building, Rudolf Bååths Väg 13, Staffanstorp, Sweden
Installatör:Installatør:Installer: Hylen & Kjellander VVS AB, Malmö
Produkter:Produkter:Products:
Installerat:Installeret:Install. date: September September September 2014
Effekt:Effekt:Effect: 70 kW
Ref:Ref.:Ref.: (4) q13-284
Pannrum Kedelrum Boiler room

Värmeanläggning för gasöl Propanfyret varmeanlæg Propane gas heater installation

Två Milton TopLine 80 i kaskad med gasöl bränsle. To propangas fyrede Milton TopLine 80 i kaskadeopstilling. Two LPG-fueled Milton TopLine 80 gas heaters in cascade configuration
Plats:Lokation:Location: Nedraby Vattenverk, Ystad, Sverige Nedraby Vattenverk, Ystad, Sverige Nedraby Vattenverk, Ystad, Sweden
Installatör:Installatør:Installer: Karl Ohlssons Rörledningsfirma AB Karl Ohlssons Rörledningsfirma AB Karl Ohlssons Rörledningsfirma AB
Produkter:Produkter:Products:
Installerat:Installeret:Install. date: Augusti August August 2013
Effekt:Effekt:Effect: 160 kW
Ref:Ref.:Ref.: (6) q12-189
Nedraby Vattenverk Nedraby Vattenverk Nedraby Vattenverk
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Pannor med fördelarrör och hydraulisk växel Gaskedler med fordelerrør og hydraulisk kobling Gas boilers with distribution manifold
Vågrät avgassystem genom vägg Vandret aftræk gennem ydervæg Horisontal flue system through outer wall
Gasöl tank Propangas tank Storage tank for propane gas fuel

Värmeanläggning Varmeanlæg Gas heater installation

Milton TopLine 80 ocg 100 i kaskad Milton TopLine 80 og 100 i kaskadeopstilling Milton TopLine 80 and 100 gas heaters in cascade configuration
Plats:Lokation:Location: Jernhusen, Malmö, Sverige Jernhusen, Malmø, Sverige Jernhusen, Malmo, Sweden
Installatör:Installatør:Installer: Holmströms Rör AB, Helsingborg
Produkter:Produkter:Products:
Installerat:Installeret:Install. date: Juni Juni June 2014
Effekt:Effekt:Effect: 180 kW
Ref:Ref.:Ref.: (7) q13-241
Pannrum med VVB till vänster Kedelrum med VVB til venstre Boiler room with calorifier to the left
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Pannor med fördelarrör och hydraulisk växel Gaskedler med fordelerrør og hydraulisk kobling Gas boilers with distribution manifold

Värmeanläggning Varmeanlæg Heating plant

4 x 100 kW värmeanläggning installerad i kontorsmiljö.
OBS: Diskret installation i kontorsmiljö, inget buller, inga krav på friskluftsintag, pannorna godkända som pannrum.
4 x 100 kW varmeanlæg installeret i kontor.
Bemærk: Diskret installation i kontormilø. Ingen støj, ingen krav om ventilationsåbninger etc.
4 x 100 kW heating plant installed in office environment.
Notice: Discrete installation without noise or smell and with no requirements for ventilation openings in the boiler room.
Plats:Lokation:Location: Förenade Bil, Malmö, Sverige Förenade Bil, Malmø, Sverige Förenade Bil, Malmö, Sweden
Installatör:Installatør:Installer: Rörmontören Syd AB
Produkter:Produkter:Products:
Installerat:Installeret:Install. date: Mars, 2011 Marts, 2011 March, 2011
Effekt:Effekt:Effect: 400 kW
Ref:Ref.:Ref.: (8) (q10-nnn-00)
Kaskaduppställning Kaskadeinstallation Cascade configuration

Värmeanläggning Varmeanlæg Heating plant

4 x 100 kW värmeanläggning. 4 x 100 kW varmeanlæg. 4 x 100 kW heating plant.
Plats:Lokation:Location: Hotel Park Inn, Lund, Sverige Hotel Park Inn, Lund, Sverige Hotel Park Inn, Lund, Sweden
Installatör:Installatør:Installer: Holmströms Rör AB, Helsingborg
Produkter:Produkter:Products:
Installerat:Installeret:Install. date: December, 2012 December, 2012 December, 2012
Effekt:Effekt:Effect: 400 kW
Ref:Ref.:Ref.: (9) (q12-175)
Hotel Park Inn Hotel Park Inn Hotel Park Inn
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Kaskaduppställning Kaskadeinstallation Cascade configuration
Hotel Park Inn Hotel Park Inn Hotel Park Inn

Värmeanläggning Varmeanlæg Heating plant

2 st. kaskadinstallationer på 435 kW och 90 kW To varmeanlæg i kaskadeinstallation. 435 kW og 90 kW Two heating plants in cascade configuration. 435 and 90 kW
Plats:Lokation:Location: Arkivcentrum i Lund, Sverige Arkivcentrum i Lund, Sverige Arkivcentrum i Lund, Sweden
Installatör:Installatør:Installer: Rörläggaren AB, Malmö
Produkter:Produkter:Products:
Installerat:Installeret:Install. date: December 2011 December 2011 December 2011
Effekt:Effekt:Effect: 525 kW
Ref:Ref.:Ref.: (10) q10-180
Kaskadeinstallation Kaskadeinstallation Cascade configuration