Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
    Modell FX Model FX Model FX
    Modell BX Model BX Model BX
    Utrustning Udrustning Accessories
    Tekniska specifikationer Tekniske specifikationer Technical Specifications
    Brännare och economiser specifikationer Brænder- og economiser specifikationer Burner and economiser specifications
    Dimensioner Dimensioner Dimensions
    Prisor Priser Prices
    Dokumentation Dokumentation Documentation
    Modell SIXEN Model SIXEN Model SIXEN
    Modell GX Model GX Model GX
    Tilvals pannutrustning (BX, SIXEN, GX) Tilvalgs kedeludstyr (BX, SIXEN, GX) Boiler accessories (BX, SIXEN, GX)
    Regionala krav Regionale krav Regional requirements
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

ICI ång pannor ICI damp kedler ICI steam boilers

Modell BX Model BX Model BX

Utrustning

Standard utrustning

ICI BX ång pannor levereras fullt utrustad och klar för installation.

Udrustning

Standard udrustning

ICI BX damp kedler leveres fuldt udstyrede og klar for installation.

Accessories

Standard accessories

ICI BX steam boilers are supplied fully equipped and ready for installation.

Följande standard utrustning levereras med pannan:

 • Packning för transport
 • Dokumentation på svenska
 • Frontlucka med isolering
 • Isolering med rostfri stål beklädnad
 • 2st vattenståndsglas
 • 1st ång stopps ventil
 • 2st säkerhets ventiler
 • 1st manometer
 • 1st drifts pressostat
 • 1st två-stegs pressostat
 • 1st säkerhets pressostat med reset funktion
 • 1st automatisk nivå kontroll
 • 1st säkerhets sensor för låg nivå
 • 1st säkerhets sensor för extremt låg nivå
 • 2st matar vatten pumpar
 • 2st silar
 • 3st avstängnings ventiler
 • 3st backventiler
 • 1st avblåsnings ventil
 • 1st styrpanel
  1 fas + N 230V~ 50 Hz for BX 60-200
  3 fas + N 400V~ 50 Hz for BX 300-1750
 • 1 st stålborste för rengöring av rökkanaler

Følgende standard udrustning leveres med kedlen:

 • Emballering for transport
 • Dokumentation på Dansk
 • Brænder forplade udmuring
 • Isolering med rustfri stål beklædning
 • 2 niveau indikatorer
 • 1 damp stopventil
 • 2 sikkerheds ventiler
 • 1 manometer
 • 1 drifts pressostat
 • 1 pressostat for to-trins drift
 • 1 sikkerheds pressostat med reset funktion
 • 1 automatisk niveau kontrol
 • 2 lavt niveau sikkerheds følere
 • 2 fødevands pumper
 • 2 snavs samlere
 • 3 afspærrings ventiler
 • 3 kontraventil
 • 1 afblæsnings ventil
 • 1 kontrolpanel
  1 fase + N 230V~ 50 Hz for BX 60-200
  3 fase + N 400V~ 50 Hz for BX 300-1750
 • 1 stålbørste for rengøring af røgkanaler

The boiler is supplied with the following standard equipment:

 • Packaging for transportation
 • Documentation in English language
 • Burner refractory masonry insulation material
 • Boiler body insulation with stainless steel cladding
 • 2 level gauges
 • 1 main steam stop valve
 • 2 spring safety valves
 • 1 pressure gauge
 • 1 limit pressure switch
 • 1 second stage pressure switch
 • 1 safety pressure switch with manual reset
 • 1 automatic level control
 • 2 low level safety probes
 • 2 feed water pumps
 • 2 strainers/ filters
 • 3 isolating valves
 • 3 non-return valves
 • 1 bottom blowdown valve with stop valve
 • 1 control panel
  1~ + N 230V 50 Hz for BX 60-200
  3~ + N 400V 50 Hz for BX 300-1750
 • 1 steel brush for cleaning of flue channels

Extra utrustning

BX panna kan levereras med ett omfattande program av extra tillbehör.

Tilvalgs udstyr

BX kedlerne kan leveres med et omfattende program af ekstra udrustning.

Optional accessories

A comprehensive selection of optional extras is available for the BX boilers.