Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
    Modell FX Model FX Model FX
    Modell BX Model BX Model BX
    Utrustning Udrustning Accessories
    Tekniska specifikationer Tekniske specifikationer Technical Specifications
    Brännare och economiser specifikationer Brænder- og economiser specifikationer Burner and economiser specifications
    Dimensioner Dimensioner Dimensions
    Prisor Priser Prices
    Dokumentation Dokumentation Documentation
    Modell SIXEN Model SIXEN Model SIXEN
    Modell GX Model GX Model GX
    Tilvals pannutrustning (BX, SIXEN, GX) Tilvalgs kedeludstyr (BX, SIXEN, GX) Boiler accessories (BX, SIXEN, GX)
    Regionala krav Regionale krav Regional requirements
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

ICI ång pannor ICI damp kedler ICI steam boilers

Modell BX Model BX Model BX

Tekniska specifikationer

Tekniske specifikationer

Technical Specifications

Brännare och economiser specifikationer Brænder- og ekonomiser specifikationer Burner and economiser specifications
Pann modell Kedel model Boiler model Max inmatat effekt Maks. indfyret effekt Max. heat input Rökgas­motstånd Røggas­modstand Furnace resistance Brännarrör längd Brænderrør længde Burner blast tube length Brännar hål diameter Brænder åbning diameter Burner hole diameter Bränsle förbrukning Brændstof forbrug Fuel consumption Rekom­menderat econo­miser Anbe­falet econo­miser Recom­mended econo­miser (1) Econo­miser mottryck Econo­miser modtryk Econo­miser resis­tance (1)
Naturgas Naturgas Natural gas Lättolje Gasolie Light oil Tjockolje Sværolie Heavy oil
  [kW] [mbar] [mm] [mm] [Nm3/t] [Nm3/t] [St m3/h] [kg/t] [kg/t] [kg/h] [kg/t] [kg/t] [kg/h]   [mbar]
BX 60 1000,7240-2901307,9 6,5 6,8 ECX 2-6 < 0,1
BX 90 1591,5280-33016011,9 9,8 10,3 < 0,1
BX 200 3543,5280-33018026,4 21,8 22,9 0,1
BX 300 5303,5310-36022539,6 32,6 34,3 0,2
BX 400 7085,0310-36022552,8 43,5 45,7 0,3
BX 500 8834,5350-40028066,0 54,4 57,2 0,4
BX 600 10606,0350-40028079,2 65,3 68,6 0,5
BX 800 14155,5370-420280105,787,0 91,5 ECX 8-12 0,3
BX 100017707,0370-420280132,3108,9114,5 0,4
BX 120020007,5370-420320158,7130,7137,4 0,5
BX 150026506,5420-470360198,3163,3171,7ECX 15-200,4
BX 175030007,5420-470360231,4190,5200,4 0,5
(1) Economiser (rökgas värmeväxlare) är tilvals utrustning (1) Ekonomiser (røggas varmeveksler) er tilvalgs udstyr (1) Economiser (flue gas heat exchanger) is optional extra equipment