Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
  1-stegs
  2-stegs
  Modulerande
  RL28M
  RL38M
  RL50M
  RL70M
  RL100M
  RL130M
  RL190M
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

                                               

                                                    

2-stegs modulerande
oljebrännare
                               

 

 

Två-stegs modulerande brännare används till villapannor och fastigheter där det krävs högre effekt.

Funktion: Intermittent (min. 1 stopp var 24:e timme). Dessa brännare är även lämpliga för en fortgående funktion om de utrustas med apparaten Landis LOK 16.250 A27 (utbytbar med brännarens apparat Landis LAL 1.25).

Två progressiva steg (modulerande med sats).


För tekniska data och instruktioner till installatör och användare gå in på respektive brännare.

 

 

Kapacitet

RL28M

RL38M

RL50M

RL70M

RL100M RL130M RL190M
kW (hi)

16,6 - 27,3

15-60

47-119

83-178

118,5-237
kW (hi) kg/t

1,4-2,3

1,5-5,0

4,0-10,0

7,0-15,0

10-20