Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
  Gjutjärnspannor
  Stålpannor
  Kondenserade pannor
  Manöverpaneler
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
  ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

 

      Produktprogram

System-producent och totalleverantör från Tyskland, Buderus erbjuder ett komplett produktprogram till värmeinstallationer, och stödjer våra samarbetspartners med utbildning, information och service. Det kompletta produktprogrammet, består av: pannor, brännare, regleringssystem, varmvattenberedare, radiatorer, biopannor, ventilationskomponenter, solpaneler samt installationstillbehör som ger möjlighet för individuella lösningar för i stort sett alla anläggningar.
Alla Buderus-produkter uppfyller de hårdaste kraven för funktion, utnyttjande, design och miljö.

Buderus lägger med sin mera än 100-åriga bakgrund som leverantör av värmetekniska artiklar vikt på de enskilda produkternas kombinationsmöjligheter.
Resultatet är ett system som inte påtvingar använda-ren ett bestämt mönster, men lämnar stor valfrihet för den som projekterar.

Buderus säljer produkterna genom ett världsomspännande nät av dotterbolag, agenter och grossister. 

Genom produktutveckling och forskning prioriteras högt driftsekonomi, och miljövänlig förbränning samt systemoptimering.

* Pannor för olje- och gaseldning 5 kW til 19,2 MW
* Kondenserande gaspannor 5 kW til 19,2 MW
* Fastbränslepannor för trä (pellets, ved och flis) 14,8 kW til 88,5 kW
* Elektronisk regleringsutrustning till alla anläggningstyper från villafastigheter till större byggkomplex
* Varmvattenberedare, vägghängda, fristående eller underliggande 120-6000 ltr
* Panelradiatorer, gjutjärnsradiatorer, handdukstorkare samt konvektorer
* Handelsprogrammet omfattar: pumpar, värmekällor, beredare m fl.
* Solarprogrammet omfattar: solpaneler, regleringssystem samt beredare till kraftvärmeanläggningar i området 17-320 kW elektricitet och 32-358 kW termisk effekt.
* Kamin för pellets 2-10 kW
* Vattenbehandling
* Avgassystem i plast och rostfritt stål