Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
  Gjutjärnspannor
  G115
  GE215
  GE315
  GE515
  GE615
  Stålpannor
  Kondenserade pannor
  Manöverpaneler
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

      Ecostream- värmepannor av gjutjärn

Buderus thermostreamteknologi.
Godkänd enligt boverkets författningssamling BFS1997:58

G115, GE215, GE315, GE515, GE615 effekter 21 - 1200 kW

Thermostream: antidaggpunkt princip för pannor med effekt 21 - 1200 kW.
(gäller ej G115)

Högeffektiv gjutjärnspanna för olja- eller gaseldning med thermostream teknologi

Ecostream lågtemperaturpanna i överensbestämmelse med DIN EN 303 för olja- eller gaseldning med glidande panntemperatur-reglering, utan krav på returtempe-raturen. Pannan kan ta en returtemperatur på ca 15o C vilket är unikt för pannor.Kapacitet

G115

GE215

GE315

GE515

GE615
kW (hi)

21-34 

40-85

86-230

201-510

511-1200

 

 

 

 Teknik

* Pannkonstruktion med thermostream-teknologi för säker drift utan pannkretspump och reglering av returtempera-turen
* Vattenkyld brännkammare med låg volymbelast-ning, konstruerad som trestråks-panna
* Pannorna kan levereras ihopdraget utförande, eller i lösa sektioner för ihopdragning på plats
* Pannan är gjord för eldning med såväl olja, gas som bio-gas och liknande
* Modulutförande med fabriksmonterad olje- eller gasbrän-nare för miljövänlig drift
*

Hög verkningsgrad, intill 94,5% 
Pannan är 0 flöde och behöver ingen flödesvakt

*

Problemfri transport, möjlighet för leverans i lösa sektioner

 

        

 


Produktinformation

Dokumentationsmaterial och prisuppgifter på våra produkter kan rekvireras från Milton