Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
  Gjutjärnspannor
  Stålpannor
  Kondenserade pannor
  SB315
  SB615
  SB735
  Manöverpaneler
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

      Logano SB315, SB615 och SB735


    
Logano SB315            Logano SB615Logano SB735


Kännetecken och särskilda funktioner

Modernt och allsidigt pannkoncept

*   Kondenserande gaspanna enligt DIN 4702-6
*  Fyra typgodkända pannstorlekar med intern kondenserande värmeväxlare,
    CE-märkta och nominella effekter på 50 till 115 kW
*  Hög utnyttjandegrad (upp till 109%) och stor energibesparing
*  Alla komponenter som är i beröring med rökgas eller kondensvatten är
    tillverkade av rostfritt stål
*  Smal kompakt konstruktion med liten uppställningsyta med hjälp av ovanpå-
    liggande brännkammare och underliggande kondenserande värmeplatta
*  Optimerad verkningsgrad under drift med hjälp av to termohydraliska delade
    returanslutningar till hög- och lågtemperaturvärmekretsar
*  Kan kombineras med olika Buderus-varmvattenberedare och instrument-
    paneler

Tystgående och låg NOx-drift

*  Mycket tystgående drift med hjälp av premixbrännarteknik som gör att
    den passar till bostäder utan att det krävs ytterligare ljuddämpnings-
    anordningar
*  Reducerad strömförbrukning med hjälp av brännarmotor eller förbrännings-
    luftbrännare som er reglerad i förhållande till omställningstal
* 
Hög energiutnyttjande med hjälp av gas-luftreglering med konstanta
     CO2-värden
*  Kan ställas in som modulerande eller två-steg
*  
Optimerat tystgående rökutgång, invändiga reflekterande plattor och
     dämpande mattor till tystgående drift
*   Låg föroreningsnivå p g a trestråkskonstruktion och den låga volymbelastningen
     på brännkammaren
*   Ventiltäthetskontroll kan levereras som tillbehör

Enkel och bekväm betjäning

*   Regleringsfunktioner hydrauliskt avstämt efter den enskilda anläggningen
*   Alla funktioner på instrumentpanelen kan användas snabbt och enkel
     (tryck och vrid)
*   Instrumentpanelen kan utvidgas individuellt med tilläggsmoduler

Snabb montering, idrifttagning och underhåll

*   Enkel lätt hantering och uppställning p g a den kompakta enkla anläggningen
*   Enkel brännaroptimering på brännaren som är anpassad till panna 
     
  

Pannstorlek            50           70           90           115
Höjd/mm 1)          1304         1304         1304          1304
Bredd/mm            820           820           820            820
Djup/mm 2)          1157         1157         1157          1157
Vikt/kg           294           300           314            321
   
1) Utan instrumentpanel
2) Utan brännarkåpa