Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
  Gjutjärnspannor
  Stålpannor
  Kondenserade pannor
  Manöverpaneler
  2101
  2107
  4211
  4212
  4311/4312
  4313
  MEC2
  Extra moduler
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

      Logamatic manöverpaneler för effektiv styrning

 

Manöverpanelerna Logamatic säkrar ekonomisk drift av värmeanläggningen,
samtidigt är manöverpanelen framtidsorienterad, så senare utbyggnad av panelen är problemfri. Logamatic omfattar reglering av en eller flera pannor, reglering av blandkretsar, reglering av varmvattenproduktion samt möjlighet för fjärrbetjäning. Projektering och installation förenklas med användning av Logamatic. Användarpanelen är enkel och överskådlig.

Logamatic är ett digitalt, moduluppbyggt system som anpassas efter den aktuella situationen.

Buderus är systemerbjudare inom värmeteknik, vi kan leverera: pannor, brännare, varmvattenberedare, blandarrangemang, värmeväxlare samt avgassystem. Det är därför naturligt att vi också erbjuder optimala regleringssystem.

Nedanför visas en del av vårt sortiment.

 

                    
             Logamatic 2101                                  Logamatic 2107                          

                    

            Logamatic 4211                                Logamatic 4212                     

                  

        Logamatic 4311                                    Logamatic 4312              Logamatic 4313

 

                       

Rumstermostat MEC2                                   Funktionsmodul FM441 - FM457
(som rumsgivare/fjärrkontroll)                  (för olika regleringsfunktioner)

 

En modul till varje uppgift

FM441 - Reglerar en blandkrets och varmvattenberedning
FM442 - Reglerar två blandkretsar
FM443 - Reglerar varmvattenproduktion från solfångaranläggning samt komplette-
             ringsvärme och termisk desinfektion
FM444 - Reglerar samspel med kompletterande värmekälla
FM445 - Reglerar laddkretssystem LAP/LSP inkl. en primärpump, en sekundärpump
             samt cirkulation
FM446 - Förbindelsemodul till EIB-BUS
FM447- Strategimodul till kaskadstyrning 1-3 pannor. Förbindelse till CTS-anläggning
             0 - 10 V
FM448 - Vidaresändning av felsignal. Förbindelse till CTS-anläggning 0 -10 V
FM456/
FM457 - Reglerar kaskadstyrning med upp till 8 EMS-styrda pannor. I förbindelse 
             med Logamatic 4121, 4122 eller 4323