Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  SU160-300
  SU400-1000
  SF300-1000
  SL300-500
  PL750-2 1000-2S
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Logalux SL300 - 500

 

Bivalent varmvattenberedare med "Thermosiphon" för varmvattenproduktion med solenergi.
Volymer 300 l, 400 l och 500 l

 

 

 

 

Teknik

* Patenterat värmeledningsrör (Thermosifonrör) med solvärmeväxlare för
   uppladdning av bruksvattnet i den inneliggande beredaren.

* Anordning för solarvärmeväxlare i varmvattenberedaren.

* Anslutningar för värmepanna, värmekretsar såväl som kallvatten, varmvatten
   och cirkulation.

* Korrosionsskydd genom Thermoglasyr Duoclean och magnesiumanod.

* Isolering av 100 mm FCKW-fritt härdat skum med PE-plast

Användning

* För uppvärmning av bruksvatten eller uppvärmningskomplement

* Ägnad för anslutning av 2 till 5 (SL300) respektive 3 till 8 solpaneler
   (SL400, SL500)

* Möjlighet för kombination med vattenledande kaminkassett, vedpanna eller
   värmepump

Fördelar

* Liten värmeförlust p g a den FCKW-fria isoleringen

* Möjlighet för kombination med alternativa energier (t ex ved eller pellets)

* Innovativ Thermosiphonteknik för uppladdning och lagring i beredare


 

                            Logalux SL i genomskärning

 

 

 Download instruktioner som pdf-fil