Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
  SKN 3,0
  SKS 4,0
  Tillbehör
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
  ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

Logasol SKN 3,0


Teknik

Panel med kopparabsorbering och selektiv beläggning
Panel med glasfiberram
Högtransparent Solar-säkerhetsglas som övre täckning på panelen
Kan fås i lodrät och vågrät bågform

 


Montage-artiklar

Inbyggd i tak 
Över tak montage
Slätt mot tak montage
Fasadmontage 


Krav

Kraven enligt (BAFA) ska vara uppfyllda
Kollektorbärigheten från 525 kWh/(m²a) (enligt  DIN 4757 del 3 och 4, vid ett dagsbruk om 200 l och en fast täckningsgrad på 40% enligt Standort Würzburg) är vida överträffad.


Fördelar

Högt energiutnyttjande med en heltäckande priseffektivt förhållande
Vinst långt utöver de allmänna kraven
Flertal möjligheter för montage
RAL-UZ 73 ("Blauer Engel") kriterierna är uppfyllda

Download instruktioner som pdf-fil


Uppvärmningsschema för SKN 3,0 (på bilden SKN 2,0) och SKS 4,0 (på bilden SKS 3,0)


Unikt för tanken är att varmvattnet värms först upp i toppen och det gör att man alltid har varmt vatten direkt.

 

Pumpstation

Download instruktioner som pdf-filPumpstation som installeras i källaren eller på valfri plats och enkelt hanteras för hand. För komplett styrning se funktions-
modulerna under rubrik Buderus pannor -
Manöverpaneler - Extra modulerVVB i genomskärning
Se rubrik Buderus VVB för instruktioner och teknisk informa-tion.