Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
  SKN 3,0
  SKS 4,0
  Tillbehör
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
  ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

 

 

Logasol SKS 4,0                                         

Inbyggd i takTeknik

Högeffektiv solfångare med helyteabsorber av koppar högselektiv beläggning
Ädelgasfyllning mellan den transparanta ytan och absorberaren för att reducera värmeförlusten
Kollektor med glasfiberram
Hermetiskt tätt skydd på absorberaren för att undvika påverkan av fuktig luft och damm från omgivningen
Kan fås i lodrät och vågrät bågform

 

Montage-artiklar

Inbyggd i tak
Över tak montage
Slätt mot tak montage
Fasadmontage

 

Krav

Kraven enligt (BAFA) ska vara uppfyllda.
Kollektorbärigheten från 525 kWh/(m2a)
(enligt DIN 4757 del 3 och 4, vid ett dagsbruk på 200 L och en fast täckningsgrad på 40% enligt Standort Würzburg) är vida överträffad

 

Fördelar

Mycket effektiv omvandling av solstrålarna till energi
Lång livstid
Vinst långt utöver de allmänna kraven

RAL-UZ 73 ("Blauer Engel") kriterier är helt uppfyllda

 

Download instruktioner som pdf-fil

Download instruktioner montering platt tak/fasad som pdf-fil

 Uppvärmningsschema för SKS 4,0 (på bilden SKS 3,0) och SKN 3,0 (på bilden SKN 2,0)Unikt för tanken är att varmvattnet värms först upp i toppen och det gör att man alltid har varmt vatten direkt.

Pumpstation som installeras i källaren eller på valfri plats och enkelt hanteras för hand. För komplett styrning se rubrik Buderus pannor - Manöverpaneler - Extra moduler.


                             

Download instruktioner som pdf-fil                                       Genomskärning VVB PL

                   
                                                                  
                                  

Se rubrik Buderus VVB för instruktioner och teknisk information.
 
Tekniska data SKS 4,0

Längd

2.070 mm
Bredd 1.145 mm
Höjd 90 mm
Avstånd mellan paneler 25 mm
Volym vertikal version                      Vt 1.43 l
Volym horisontell version                 Vt 1,76 l
Brutto absorberingsyta utomhus     Aq 2.37 m2
Netto absorberingsyta utomhus 2,1 m
Nettovikt, vertikal version                m 46 kg
Nettovikt, horisontell version           m 47 kg
Tillåtet arbetstryck på panelen         pmax 10 bar