.

.

 • Buderus Logano GE 315Buderus Logano GE 315 Hurtigt Overblik
  • Buderus Logano GE 315Buderus Logano GE 315 Hurtigt Overblik
  • Buderus Logano GE 315

  • 1) Flänsar levereras som DN 40, DN 50 eller DN 65. 2) Påfyllning av panna och anläggning görs via en separat stuts i returledningen VK = Framledning värmepanna RK = Returledning värmepanna EL = Tömning (Anslutning för KFE-kran och expansionskärl)
 • Buderus Logano GE 515Buderus Logano GE 515 Hurtigt Overblik
  • Buderus Logano GE 515Buderus Logano GE 515 Hurtigt Overblik
  • Buderus Logano GE 515

  • 1) Flänsar levereras som DN 65, DN 80 eller DN 100. 2) Påfyllning av panna och anläggning görs via en separat stuts i returledningen VK = Framledning värmepanna RK = Returledning värmepanna EL = Tömning (Anslutning för KFE-kran och expansionskärl)  
 • Buderus Logano GE 615Buderus Logano GE 615 Hurtigt Overblik
  • Buderus Logano GE 615Buderus Logano GE 615 Hurtigt Overblik
  • Buderus Logano GE 615

  • 1) Flänsar levereras som DN 100, DN 125 eller DN 150. 2) Påfyllning av panna och anläggning görs via en separat stuts i returledningen. VK = Framledning värmepanna RK = Returledning värmepanna EL = Tömning (Anslutning för KFE-kran och expansionskärl)    
 • Funktionsmoduler FM Hurtigt Overblik
  • Funktionsmoduler FM Hurtigt Overblik
  • ,
  • Funktionsmoduler FM

  • En modul till varje uppgift FM441 - Reglerar en blandkrets och varmvattenberedning FM442 - Reglerar två blandkretsar FM443 - Reglerar varmvattenproduktion från solfångaranläggning samt kompletteringsvärme och termisk desinfektion FM444 - Reglerar samspel med kompletterande värmekälla FM445 - Reglerar laddkrets LAP/LSP inkl. en primärpump, en sekundär pump samt cirkulation FM446 - Förbindelsemodul till EIB-BUS FM447- Strategimodul till kaskadstyrning 1-3 pannor. Förbindelse…
 • Logamatic 4211 Hurtigt Overblik
  • Logamatic 4211 Hurtigt Overblik
  • ,
  • Logamatic 4211

  • Väderkompenserande reglering för lågtemperatur-pannor samt kondenserande pannor ✔  Väderkompenserande reglering av en panna med en värmekrets utan blandventil ✔ Reglering av 1-stegs, 2-stegs eller modulerande brännare ✔ Reglering av varmvattenproduktion ✔ Reglering av bruksvattencirkulation ✔ Reglering av termisk desinfektion av varmvattensystemet   Montering Rumstermostaten MEC2 monteras i instrumentpanelen på pannan, eller i ett referensrum med montering på väggbeslag (tillbehör)
 • Logamatic 4212 Hurtigt Overblik