Funktionsmoduler FM

En modul till varje uppgift

FM441 – Reglerar en blandkrets och varmvattenberedning
FM442 – Reglerar två blandkretsar
FM443 – Reglerar varmvattenproduktion från solfångaranläggning samt
kompletteringsvärme och termisk desinfektion
FM444 – Reglerar samspel med kompletterande värmekälla
FM445 – Reglerar laddkrets LAP/LSP inkl. en primärpump, en sekundär pump samt cirkulation
FM446 – Förbindelsemodul till EIB-BUS
FM447– Strategimodul till kaskadstyrning 1-3 pannor. Förbindelse till CTS anläggning 0 – 10 V
FM448 – Vidaresändning av felsignal. Förbindelse till CTS-anläggning 0 -10 V
FM456/
FM457 – Reglerar kaskadstyrning med upp till 8 EMS-styrda pannor. I förbindelse med Logamatic 4121, 4122 eller 4323
ZM427 – Panndriftsmodul till Logamatic 4212
SM10 – Funktionsmodulen SM10 passar till anläggning för soluppvärmning av bruksvatten. Modulen kan endast drivas, ställas in och hanteras med RC35

Funktionsmodul_Buderus_logamatic_SM10_RC35_kombi_540
Funktionsmodulen SM10 passar till anläggning för soluppvärmning av
bruksvatten. Modulen kan endast drivas, ställas in och hanteras med RC35
tillbehör_gjutjärnspannor_RC35
Rumstermostat RC35