Logamatic 4212

Fördelar med Buderus Logamatic manöverpanel för lågtemperaturstyrning av pannor och värmekrets utan ventil kan med tillbehör reglera varmvattenberedare och värmekrets med ventil.

 

Tekniska specifikationer

  • ✔ Med lågtemperaturdrift värms pannan inte upp till högre temperatur än
    nödvändigt. Pannans vattentemperatur styrs av en utegivare och eventuell
    rumstermostat/fjärrkontroll
  • ✔ Manöverpanelen kan utrustas med rumstermostat/fjärrkontroll för korrigering av rumstemperatur samt styra uppvärmningssättet från rummet
  • ✔ Timer för styrning av perioder för temperatursänkning, veckoprogram. Kan styras via rumstermostat/fjärrkontroll
  • ✔ Varierande skyddsdifferens för in-/urkoppling av brännare. Minskar stopp och start av brännare under en säsong med upp till 40 %. Ger mindre sot, minskar kondensering i skorstenen och ger mindre miljöutsläpp
  • ✔ Förenklad montering, både på röranslutning och el-anslutning. Inget behov av ventil för reglering av värmen på radiatorkretsen
  • ✔ Styrning av cirkulationspump minskar värmeförlusten och minskar el-förbrukningen. Pannan kräver inte någon minimum returtemperatur och kräver inte minimum cirkulerande vattenmängd