Logamatic 4311

Väderkompenserande instrumentpanel för konden-serande pannor, lågtemperaturpannor eller konven-tionella pannor.

Används dessutom till kaskadanlägg-ningar:

 • ! Logamatic 4311 används här som “Masterpanel”
 • ! Logamatic 4312 används som “Slavpanel”

Grundfunktioner

 • * Reglering av 1-stegs, 2-stegs eller modulerande brännare med konstant framledningstemperatur
 • * Moduluppbyggnad, möjlighet för utbyggnad med anlägg-ningsspecifika funktionsmoduler som t ex till CTS
 • * Möjlighet för fjärrbetjäning
 • * Möjlighet för reglering av upp till 8 blandkretsar
 • * Möjlighet för reglering av kompletterande värmekälla t ex solpaneler
 • * Automatisk anpassning av värmekurva
 • * Automatisk sommar/vinter omställning
 • * Valmöjlighet mellan 8 standardprogram eller ett användar-anpassat program
 • * Trivselfunktioner, party-funktion, semesterprogram
 • * Rumstermostaten MEC2 kan användas som rumsgivare/fjärrbetjäning

Kompletterande funktionsmoduler

 • * Reglering av upp till 8 värmekretsar med eller utan blandventiler
 • * Reglering av varmvattenproduktion och 7 värmekretsar
 • * Reglering av kompletterande värmekälla som t ex solpaneler
 • * Kommunikation via EIB-modul
 • * Möjlighet för övervakning av tankanläggning
 • * Möjlighet för överföring av felindikation
 • * Möjlighet för kaskadstyrning av upp till 3 pannor

Kompletterande tillbehör

 • * Väggbeslag för rumstermostaten MEC2
 • * BFU fjärrbetjäning av värmekrets
 • * Beslag för montering på sidan på pannan