Logamatic 4211

Väderkompenserande reglering för lågtemperatur-pannor samt kondenserande pannor

 •   Väderkompenserande reglering av en panna med en värmekrets utan blandventil
 • ✔ Reglering av 1-stegs, 2-stegs eller modulerande brännare
 • ✔ Reglering av varmvattenproduktion
 • ✔ Reglering av bruksvattencirkulation
 • ✔ Reglering av termisk desinfektion av varmvattensystemet

 

Montering

Rumstermostaten MEC2 monteras i instrumentpanelen på pannan, eller i ett referensrum med montering på väggbeslag (tillbehör)

Tekniska specifikationer

 • * Moduluppbyggt, möjlighet för utbyggnad med komplet-terande funktionsmoduler
 • * Möjlighet för utbyggnad med Logamatic fjärrbetjänings-system för fjärrövervakning och parametrering av anlägg-ning
 • * Med användning av kompletterande funktionsmodeller kan reglering av upp till 4 värmekretsar uppnås med eller utan blandventiler, eller anläggning med solpaneler
 • * Automatisk kalkylering och anpassning av värmekurva
 • * Automatisk sommar/vinter omställning
 • * Valmöjlighet för olika driftsprogram anpassat till använda-rens önskemål
 • * Trivselfunktioner som party- och semesterfunktion för kortvariga avvikelser från det valda standarprogrammet
 • * Rumstemostaten MEC2 kan användas som fjärrbetjäning

Möjlighet för utbyggnad

   • * För reglering av kompletterande värmekretsar med eller utan blandventiler
   • * För reglering av anläggning med kompletterande värme-källa som t ex solpaneler
   • * EIB-plint med klämmor
   • * För reglering av varmvattenproduktion
   • * För övervakning av tankanläggning/montering av energi-mätare
   • * För överföring av felindikationer
   • * För anslutning till CTS-anläggning (0 – 10 V)
   • * För användning av rumstermostaten MEC2 som fjärrbetjä-ning
   • * BFU-fjärrbetjäning för respektive värmekrets från referens-rummet