MEC2

Enkelt att använda rumstermostat/fjärrstyrning

MEC2 för digital programmering har en textdisplay för inknappning av driftssystem för uppvärmning och för kommunikation med pannstatus och meddeland för service.

De kan placeras antingen på pannan eller anslutas från pannan till bo- eller arbetsplatsen.

MEC2 levereras tillsammans med manöverpanelerna