Riello Gulliver RG1RK BIO

KAPACITET 15 – 60 KW

Riello Gulliver RG1RK är tillverkad på världens största fabrik för olje- och gasbrännare med en årlig produktion på över 500 000 st brännare. Fabrikens kvalitetssystem (ISO 9001) garanterar för en konstant hög och likvärdig kvalitet. Gulliver RG1RK är en ett-stegs oljebrännare till pannor med större kapacitet. Gulliver brännare är ca 30 % mindre än en motsvarande brännare med samma kapacitet.

Tekniska specifikationer

Modell nr

362 T1

Spänningsförsörjning

230 V,  0,85 A,  50 Hz

Kapacitet

1,3 - 5,0 kg/h

Effektförbrukning, max

190 W

Driftsform

Ett-stegs

Oljeförvärmning
Ja

Pumptryck

8 - 15 Bar

Luftspjäll

Ja

Biobränsle

EN 14214

Tillverkare

Riello SpA.

Artikel nr
20164501

Vikt

13 kg

Oljekvalitet

Biobränsle - viskositet: 3-7,5 mm2/s @20 °C