Riello Gulliver RG2 BIO

Kapacitet 47 – 119 kW

Riello Gulliver RG2 är tillverkad på världens största fabrik för olje- och gasbrännare med en årlig produktion på över 500 000 st brännare. Fabrikens kvalitetsstyrningssystem (ISO 9001) garanterar en konstant hög och likvärdig kvalitet. Gullliver RG2 är en ett-stegs oljebrännare till pannor med större kapacitet. Gulliver brännaren är ca 30% mindre än motsvarande brännare med samma kapacitet.

 

Tekniska specifikationer

Modell nr

377 T1

Spänningsförsörjning

230 V,  0,85 A,  50 Hz

Kapacitet

4 - 10,0 kg/h

Effektförbrukning, max

180 W

Driftsform

Ett-stegs

Oljeförvärmning
nej

Pumptryck

8 - 15 Bar

Luftspjäll

Ja

Biobränsle

EN 14214

Tillverkare

Riello SpA.

Artikel nr
20164465

Vikt

13 kg

Oljekvalitet

Biobränsle - viskositet: 3-7,5 mm2/s @20 °C