Riello Gulliver RG4S BIO

Kapacitet 119 – 237 kW

Riello Gulliver RG3 är tillverkad på världens största fabrik för olje- och gasbrännare med en årlig produktion på över 500 000 st brännare. Fabrikens kvalitetsstyrningssystem (ISO 9001) garanterar en konstant hög och likvärdig kvalitet. Gullliver RG3 är en ett-stegs oljebrännare till pannor med större kapacitet. Gulliver brännaren är ca 30% mindre än motsvarande brännare med samma kapacitet. Mer information finns i Sprängskiss og instruktioner

Kapacitet 119 – 237 kW

Riello Gulliver RG3 är tillverkad på världens största fabrik för olje- och gasbrännare med en årlig produktion på över 500 000 st brännare. Fabrikens kvalitetsstyrningssystem (ISO 9001) garanterar en konstant hög och likvärdig kvalitet. Gullliver RG3 är en ett-stegs oljebrännare till pannor med större kapacitet. Gulliver brännaren är ca 30% mindre än motsvarande brännare med samma kapacitet. Mer information finns i Sprängskiss og instruktioner

Tekniska specifikationer

Modell nr

396 T1

Spänningsförsörjning

230 V,  0,85 A,  50 Hz

Kapacitet

10 - 20,0 kg/h

Effektförbrukning, max

390 W

Driftsform

Ett-stegs

Oljeförvärmning
nej

Pumptryck

8 - 15 Bar

Luftspjäll

Ja

Biobränsle

EN 14214

Tillverkare

Riello SpA.

Artikel nr
20164900

Vikt

18 kg

Oljekvalitet

Biobränsle - viskositet: 3-7,5 mm2/s @20 °C