Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
    Modell FX Model FX Model FX
    Modell BNX Model BNX Model BNX
    Modell SIXEN Model SIXEN Model SIXEN
    Modell TReVAPOR Model TReVAPOR Model TReVAPOR
    Modell GX Model GX Model GX
    Tilvals pannutrustning (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX) Tilvalgs kedeludstyr (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX) Boiler accessories (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX)
    Regionala krav Regionale krav Regional requirements
  ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers

Stort kapacitetsområde

ICI ångpannor täcker ett stort kapacitets område:
  • Ång produktion från 50 kg/t till 25 ton/t
  • Konstruktionstryck från 0,98 till 25 bar

Produkt översikt

Stort kapacitets område

ICI dampkedler dækker et stort kapacitets område:
  • Damp produktion fra 50 kg/t til 25 ton/t
  • Konstruktionstryk fra 0,98 til 25 bar

Produkt oversigt

Large range

ICI steam boilers cover a large capacity span:
  • Steam production from 50 kg/h to 25 t/h
  • Design pressure from 0.98 to 25 bar

Model Overview

FX

Säckeldad ångpanna med vatten­kyld backgavel Dampkedel med vendeflamme og vandkammer i bagvæg Reverse flame wet back steam boiler

Ång kapacitet Damp kapacitet Steam capacity Tryck Tryk Pressure
[kg/t] [kg/t] [kg/h] [bar]
50 - 3005

BNX

Säckeldad lågtrycks ångpanna med vatten­kyld backgavel Lavttryk dampkedel med vendeflamme og vandkammer i bagvæg Low pressure reverse flame wet back steam boiler

Ång kapacitet Damp kapacitet Steam capacity Tryck Tryk Pressure
[kg/t] [kg/t] [kg/h] [bar]
100 - 3 000 100 - 3.000 100 - 3,000 0,98 0,98 0.98

SIXEN

Säckeldad ångpanna med vatten­kyld backgavel Dampkedel med vendeflamme og vandkammer i bagvæg Reverse flame wet back steam boiler

Ång kapacitet Damp kapacitet Steam capacity Tryck Tryk Pressure
[kg/t] [kg/t] [kg/h] [bar]
350 - 5 100 350 - 5.100 350 - 5,100 12-20

TReVAPOR

Tre-stråks ångpanna med vatten­kyld backgavel Tre-træks dampkedel med vandkammer i bagvæg Three-pass wet back steam boiler

Ång kapacitet Damp kapacitet Steam capacity Tryck Tryk Pressure
[kg/t] [kg/t] [kg/h] [bar]
1 200 - 6 500 1.200 - 6.500 1,200 - 6,500 12-15

GX

Tre-stråks ångpanna med vatten­kyld backgavel Tre-træks dampkedel med vandkammer i bagvæg Three-pass wet back steam boiler

Ång kapacitet Damp kapacitet Steam capacity Tryck Tryk Pressure
[kg/t] [kg/t] [kg/h] [bar]
1 700 - 25 000 1.700 - 25.000 1,700 - 25,000 12-25