Riello RL 28M RL 38/M RL 50/M RL 70/M RL 100/M RL 130/M RL 190/M

Riello Modulerande - Mekanisk

Två-stegs modulerande brännare används till villapannor och fastigheter där det krävs högre effekt.

Funktion: Intermittent (min. 1 stopp var 24:e timme). Dessa brännare är även lämpliga för en fortgående funktion om de utrustas med apparaten Landis LOK 16.250 A27 (utbytbar med brännarens apparat Landis LAL 1.25).

Två progressiva steg (modulerande med sats).