Milton TopLine II 14 24 35 42 70 100

Flexibelt värmesystem för privata hem och större fastigheter

Med Milton Topline II serien får du ett värmesystem, som är anpassat till dina rutiner och behov. Vi ser till att anpassa pannans storlek till ditt hem och din familj.
Milton Topline tar ungefär samma utrymme som en tvättmaskin och den enkla designen gör att pannan är lätt att integrera i ditt kök eller tvättstuga.

Marknadens högsta årsverkningsgrad och lägsta ljudnivå

Med marknadens högsta årsverkningsgrad på 103% säkerställer Milton TopLine II, att du får lägsta möjliga gasräkning. Det betyder att du ofta sparar över 20 % på din årliga värmeräkning. Bra skattefria kronor som de flesta av oss har användning för. Samtidigt är Milton TopLine en av de tystaste gaspannorna som någonsin gjorts.

Enkel att använda

Du styr din Milton TopLine II med Milton ModuLine 4000. Kontrollen lär känna ditt hus, den tar hänsyn till den rumstemperatur du vill ha. Kontrollmodulen kan göra korrigeringar vid behov. Kontrollen modulerar pannan så att den anpassar sig efter ditt nuvarande värmebehov.

Milton TopLine II-serien

Du får hela 15 års garanti på värme­väx­laren på Milton TopLine gaspannor . Vi kan tryggt lämna marknadens bästa garanti eftersom vi litar på vår mång­åriga erfarenhet med konden­se­rande pannor och kaskad­an­lägg­ningar.

energimärke

Energimärkning A

Milton TopLines panna, pump och totala energiförbrukning har självklart energimärkning A.

Kaskadinstallation ger dig extra flexibilitet och kraft

ALLA TOPLINE GASPANNOR KAN MON­TERAS I KASKADINSTALLATION​

En kas­kad­in­stal­lation inne­bär en sam­man­kopp­ling av flera gas­pannor, som till­sammans täcker det to­tala värme­be­hovet. Det är med andra ord en op­timal vär­me­an­lägg­ning, där ut­nytt­jandet av pan­norna, och där­med för­bruk­ningen av gas, hela tiden till­godo­ser det ak­tuel­la vär­me­be­ho­vet.

Oftast används kaskadinstallationer i större fastigheter eller för industri. Där är i princip ingen övre gräns för antalet av pannor i en kaskadanläggning, men oftast väljs större golvstående pannor vid effektbehov över 800 kW.