Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
    Modell FX Model FX Model FX
    Utrustning Udrustning Accessories
    Tekniska specifikationer Tekniske specifikationer Technical Specifications
    Prestanda och brännare specifikationer Ydelser og brænder specifikationer Performance and burner specifications
    Brännare rekommendationer Brænder rekommandationer Burner recommendations
    Tilvals utrustning Tilvalgs udstyr Optional accessories
    Artikelnummer och leveranstid Varekoder og leveringstid Product codes and delivery time
    Dokumentation Dokumentation Documentation
    Modell BNX Model BNX Model BNX
    Modell SIXEN Model SIXEN Model SIXEN
    Modell TReVAPOR Model TReVAPOR Model TReVAPOR
    Modell GX Model GX Model GX
    Tilvals pannutrustning (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX) Tilvalgs kedeludstyr (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX) Boiler accessories (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX)
    Regionala krav Regionale krav Regional requirements
  ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers

Modell FX Model FX Model FX

Artikelnummer och leveranstid

Varekoder og leveringstid

Product codes and delivery time

Kompletta pannor

Komplette kedler

Complete generators

Kompletta pannor Komplette kedler Complete generators
Modell Model Model Art. nr. Varenummer Product code Leveranstid(1) Leveringstid(1) Delivery time(1)
    [veckor] [uger] [weeks]
FX 50 ICI-FXS050M-5b4
FX 100 ICI-FXS100M-5b
FX 150 ICI-FXS150M-5b
FX DUAL 100ICI-FXD100M-5b
FX DUAL 200ICI-FXD200M-5b
FX DUAL 300ICI-FXD300M-5b

(1) Leveranstiden är vägledande och anges som arbetsveckor utan hänsyn till semester stängningar. Bekräftat leveransdatum anges vid beställning.
(1) Leveringstid er vejledende og angivet i arbejdsuger uden hensyn til evt. ferielukninger. Bekræftet leveringstid kan oplyses når tidspunkt for ordremodtagelse kendes.
(1) Delivery times are indicative only and given as working weeks without considering possible holiday closures. Confirmed delivery time is informed when time of order is known.

Extra utrustning

Tilvalgs udstyr

Optional accessories

Extra utrustning Tilvalgs udstyr Optional accessories
Utrustning Udstyr Accessory Art. nr. Varenummer Product code Leveranstid(1) Leveringstid(1) Delivery time(1)
    [veckor] [uger] [weeks]
Frontlucka anpassad för specificerad brännare(2) Kedel forplade forberedt for specificeret brænder(2) Customised burner front plate(2) Se spec.Se spec´sSee spec. ICI-Anpass01 3
Anpassad frontlucka med avstånds fläns (2) Tilpasset kedelforplade med afstands flange (2) Burner front plate to burner spec's. With spacer flange (2) Se spec.Se spec´sSee spec. ICI-Anpass02 3
Wieland (Euro-) kontakter och kablar Wieland (Euro-) stik og kabler Wieland (Euro-) plugs and cables Se spec.Se spec´sSee spec. ICIT-90050040 3
Monterings ram Monteringsramme Platform kit Se spec.Se spec´sSee spec. ICIT-96140100 4
Ång utgång samlar rör Dampudgangs samlerør Steam header kit Se spec.Se spec´sSee spec. ICIT-96140150 3
Vattenavskiljare Vandudskiller Steam trap kit Se spec.Se spec´sSee spec. ICIT-96140200 3
Dubbelt säkerhets ventil sett Dobbelt sikkerheds ventil sæt Double safety valve kit Se spec.Se spec´sSee spec. ICIT-96140060 3
Dubbelt nivå indikations sett Dobbelt niveau indikator sæt Double level indicator kit Se spec.Se spec´sSee spec. ICIT-96140070 3
Matarvattens reserv pump för FX Reserve fødevandspumpe for FX Standby feed pump for FX Se spec.Se spec´sSee spec. ICIT-96140080 3
Matarvattens reserv pump för FX DUAL Reserve fødevandspumpe for FX DUAL Standby feed pump for FX DUAL Se spec.Se spec´sSee spec. ICIT-96140090 3
Matarvattens förvärmnings kitt Fødevands forvarmningskit Feed water tank preheating kit Se spec.Se spec´sSee spec. ICIT-96140040 3
Hög nivå larm Højt niveau alarm High level probe kit Se spec.Se spec´sSee spec. ICIT-96140110 3
Själv övervakande låg nivå larm (katastrofskydd) Selv-overvågende lavt niveau alarm Self monitoring low level alarm Se spec.Se spec´sSee spec. (se Tilvals pannutrustning (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX)) (se Tilvalgs kedeludstyr (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX)) (see Boiler accessories (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX))
Extra max pressostat (kan krävas i Sverige) Ekstra sikkerheds pressostat (kan kræves i Sverige) Extra safety pressure switch (may be required in Sweden)

(1) Leveranstiden är given för tillbehör monterad på beställd panna. För separat tillbehör är leveranstiden normalt 1-2 veckor.
(2) Gratis vid beställning med brännare.
(1) Leveringstid er er givet for tilbehør færdigmonteret på med-bestilt kedel. For separat bestilling af tilbehør er leveringstiden normalt 1-2 uger.
(2) Gratis ved bestilling med brænder.
(1) Delivery times are given for accessories fitted onto ordered boiler. For accessories ordered separately, delivery time is normally 1-2 weeks.
(2) Free of charge when ordered with burner.

Beställ alltid samlade system
Bestil altid samlede systemer
Always order complete systems

Extra utrustning bör normalt alltid beställas tillsammans med pannan, så att den kan levereras färdigmonterad från fabrik. Separat leverering av tillvalsutrustning rekommenderas inte, då samling, tryckprovning, testning osv. inte är dokumenterade i den tekniska instruktionen.

Tilvalgsudstyr bør normalt altid bestilles sammen med en kedel, således at det kan leveres færdigmonteret fra fabrikken. Separat levering af tilvalgsudstyr anbefales ikke, da samling, trykprøvning, testning osv. ikke er dokumenteret i de tekniske brugervejledninger.

Accessories should always be ordered together with a boiler to form a complete steam generator system assembled at the factory. Ordering accessories separately is not recommended, as assembly and testing etc. is not supported nor documented in available technical manuals.