Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
    Modell FX Model FX Model FX
    Modell BX Model BX Model BX
    Modell SIXEN Model SIXEN Model SIXEN
    Modell GX Model GX Model GX
    Utrustning Udrustning Accessories
    Tekniska specifikationer Tekniske specifikationer Technical Specifications
    Brännare och economiser specifikationer Brænder- og economiser specifikationer Burner and economiser specifications
    Dimensioner Dimensioner Dimensions
    Brännare rekommendationer Brænder rekommandationer Burner recommendations
    Prisor Priser Prices
    Reservdelar Reservedele Spare parts
    Dokumentation Dokumentation Documentation
    Tilvals pannutrustning (BX, SIXEN, GX) Tilvalgs kedeludstyr (BX, SIXEN, GX) Boiler accessories (BX, SIXEN, GX)
    Regionala krav Regionale krav Regional requirements
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers

Modell GX Model GX GX series

Brännare rekommendationer

Brænder anbefalinger

Burner recommendations

Riello 3-stegs lättolje brännare Riello 3-trins letolie brændere Riello three stage light oil burners
Bränsle Brændsel Fuel LättoljaLetolieLight oil
Driftsläge Driftsform Operation mode Tre-stegsTre-trinsThree-stage
Pann modell Kedel­model Boiler model Brän­nare modell Bræn­der model Bur­ner model Rök­gas tryck­fall (1) Røg­gas tryk­tab (1) Flue gas pres­sures (1) Brän­nare ef­fekt Ind­fy­ret ef­fekt Bur­ner ef­fect
Brän­nare för­mågan Brænder kapa­citet Bur­ner capa­city Pan­na Kedel Boiler loss Eco­no­miser Eko­no­miser Eco­no­miser loss Max. skor­sten förlust Maks. skor­stens tab Max. chim­ney loss Min. Min. Min. Max. (1) Maks. (1) Max. (1) Modu­le­rings grad Modu­le­rings for­hold Modu­la­tion ra­tio
GX 1000 PRESS T/G 140 TC9,0 5,00,43,1415 13061:3,1
GX 1200 PRESS T/G 200 TC11,07,00,53,5590 15501:2,6
GX 1500 PRESS T/G 200 TC8,5 7,00,41,1590 19381:3,3
GX 1750 PRESS T/G 300 TC13,57,00,56,0890 22611:2,5
GX 2000 PRESS T/G 300 TC12,08,50,72,8890 25841:2,9
GX 2500 PRESS T/G 450 TC14,58,00,56,0119032301:2,7
GX 3000 PRESS T/G 450 TC12,59,00,72,8119038761:3,3
GX 3500
GX 4000
GX 5000
GX 6000
GX 7000
GX 8000
GX 9000
GX 10000
GX 12000
GX 13000
GX 15000
Riello PRESS T/G 3-stegs lättoljebrännare Riello PRESS T/G 3-trins letolie brænder Riello PRESS T/G 3-stage light oil burner
Riello modulerande lättolje brännare Riello modulerende letolie brændere Riello modulating light oil burners
Bränsle Brændsel Fuel LättoljaLetolieLight oil
Driftsläge Driftsform Operation mode Modu­le­randeModu­le­rendeModu­la­ting
Pann modell Kedel­model Boiler model Brän­nare modell Bræn­der model Bur­ner model Rök­gas tryck­fall (1) Røg­gas tryk­tab (1) Flue gas pres­sures (1) Brän­nare ef­fekt Ind­fy­ret ef­fekt Bur­ner ef­fect
Brän­nare för­mågan Brænder kapa­citet Bur­ner capa­city Pan­na Kedel Boiler loss Eco­no­miser Eko­no­miser Eco­no­miser loss Max. skor­sten förlust Maks. skor­stens tab Max. chim­ney loss Min. Min. Min. Max. (1) Maks. (1) Max. (1) Modu­le­rings grad Modu­le­rings for­hold Modu­la­tion ra­tio
GX 1000 PRESS P/G 140 TC 9,0 5,5 0,43,1 415 1306 1:3,1
R L /M 130 TL 10,0 4,1 498 1:2,6
GX 1200 PRESS P/G 200 TC 11,0 7,0 0,53,5 590 1550 1:2,6
R L /M 130 TL 8,5 1,0 498 1:3,1
GX 1500 PRESS P/G 200 TC
8,5 7,0 0,41,1 590 1938 1:3,3
R L 190 /M 12,0 4,6 534 1:3,6
GX 1750 PRESS P/G 300 TC 13,5 7,0 0,56,0 890 2261 1:2,5
R L /E /EV MX 300 TC (1) 15,0 7,5 600 1:3,8
GX 2000 PRESS P/G 300 TC 12,0 8,5 0,72,8 890 2584 1:2,9
R L /E /EV MX 300 TC (1) 14,0 4,8 600 1:4,3
GX 2500 PRESS P/G 450 TC 14,5 8,0 0,56,0 11903230 1:2,7
R L /E /EV MX 400 TC (1) 16,0 7,5 800 1:4,0
GX 3000 PRESS P/G 450 TC 12,5 9,0 0,72,8 11903876 1:3,3
R L /E /EV MX 500 TC (1) 13,0 3,3 1020 1:3,8
R L /M MX 500 TC (1) 13,0 3,3 1120 1:3,5
GX 3500 R L /M /E /EV MX 650 TC (1) 15,0 10,51,92,6 14304572 1:3,2
DB L /M /E 4 (Note 2) 1000 1:4,6
GX 4000 R L /M /E /EV MX 800 TC (1) 15,0 10,01,93,1 17505168 1:3,0
DB L /M /E 6 (Note 2) 1400 1:3,7
GX 5000 R L /M /E /EV C13 1000 (1) 24,5 10,52,811,213006460 1:5,0
DB L /M /E 6 (Note 2) 1400 1:4,6
GX 6000 R L /M /E /EV C13 1000 (1) 17,0 12,02,32,7 13007794 1:6,0
DB L /M /E 6 (Note 2) 1400 1:5,6
GX 7000 R L /M /E /EV C13 1200 (1) 20,0 12,02,95,1 15009095 1:6,1
DB L /M /E 9 (Note 2) 1500 1:6,1
GX 8000 R L /M /E /EV C13 1200 HS (1) 17,0 14,02,80,2 1500103351:6,9
DB L /M /E 12 (Note 2) 1700 1:6,1
GX 9000 DB L /M /E 12 (Note 2) 1700116281:6,8
GX 10000DB L /M /E 16 (Note 2) 2500129201:5,2
GX 12000DB L /M /E 16 (Note 2) 2500155041:6,2
GX 13000DB L /M /E 20 (Note 2) 3000167951:5,6
GX 15000DB L /M /E 20 (Note 2) 3000193801:6,5
Riello R L lättoljebrännare Riello R L letoliebrænder Riello R L light oil burner
Riello DB brännare Riello DB brännare Riello DB burner
Riello 3-stegs tjockolje brännare Riello 3-trins sværolie brændere Riello three stage heavy oil burners
Bränsle Brændsel Fuel TjockoljaSværolieHeavy oil
Driftsläge Driftsform Operation mode Tre-stegsTre-trinsThree-stage
Pann modell Kedel­model Boiler model Brän­nare modell Bræn­der model Bur­ner model Rök­gas tryck­fall (1) Røg­gas tryk­tab (1) Flue gas pres­sures (1) Brän­nare ef­fekt Ind­fy­ret ef­fekt Bur­ner ef­fect
Brän­nare för­mågan Brænder kapa­citet Bur­ner capa­city Pan­na Kedel Boiler loss Eco­no­miser Eko­no­miser Eco­no­miser loss Max. skor­sten förlust Maks. skor­stens tab Max. chim­ney loss Min. Min. Min. Max. (1) Maks. (1) Max. (1) Modu­le­rings grad Modu­le­rings for­hold Modu­la­tion ra­tio
GX 1000 PRESS T/N ECO 140 TC9,0 5,00,43,1415 13061:3,1
GX 1200 PRESS T/N ECO 200 TC11,07,00,53,5590 15501:2,6
GX 1500 PRESS T/N ECO 200 TC8,5 7,00,41,1590 19381:3,3
GX 1750 PRESS T/N ECO 300 TC13,57,00,56,0890 22611:2,5
GX 2000 PRESS T/N ECO 300 TC12,08,50,72,8890 25841:2,9
GX 2500 PRESS T/N ECO 450 TC14,58,00,56,0119032301:2,7
GX 3000 PRESS T/N ECO 450 TC12,59,00,72,8119038761:3,3
GX 3500
GX 4000
GX 5000
GX 6000
GX 7000
GX 8000
GX 9000
GX 10000
GX 12000
GX 13000
GX 15000
Riello PRESS T/N 3-stegs tjockolje brännare Riello PRESS T/N 3-trins sværolie brænder Riello PRESS T/N three stage heavy oil burner
Riello modulerande tjockolje brännare Riello modulerende sværolie brændere Riello modulating heavy oil burners
Bränsle Brændsel Fuel TjockoljaSværolieHeavy oil
Driftsläge Driftsform Operation mode Modu­le­randeModu­le­rendeModu­la­ting
Pann modell Kedel­model Boiler model Brän­nare modell Bræn­der model Bur­ner model Rök­gas tryck­fall (1) Røg­gas tryk­tab (1) Flue gas pres­sures (1) Brän­nare ef­fekt Ind­fy­ret ef­fekt Bur­ner ef­fect
Brän­nare för­mågan Brænder kapa­citet Bur­ner capa­city Pan­na Kedel Boiler loss Eco­no­miser Eko­no­miser Eco­no­miser loss Max. skor­sten förlust Maks. skor­stens tab Max. chim­ney loss Min. Min. Min. Max. (1) Maks. (1) Max. (1) Modu­le­rings grad Modu­le­rings for­hold Modu­la­tion ra­tio
GX 1000 PRESS P/N ECO 140 TC9,0 5,00,43,1415 1306 1:3,1
GX 1200 PRESS P/N ECO 200 TC11,07,00,53,5590 1550 1:2,6
GX 1500 PRESS P/N ECO 200 TC8,5 7,00,41,1590 1938 1:3,3
GX 1750 PRESS P/N ECO 300 TC13,57,00,56,0890 2261 1:2,5
GX 2000 PRESS P/N ECO 300 TC12,08,50,72,8890 2584 1:2,9
GX 2500 PRESS P/N ECO 450 TC14,58,00,56,011903230 1:2,7
GX 3000 PRESS P/N ECO 450 TC12,59,00,72,811903876 1:3,3
GX 3500 DB N /M /E 4 (Note 2) 10004572 1:4,6
GX 4000 DB N /M /E 6 (Note 2) 14005168 1:3,7
GX 5000 DB N /M /E 6 (Note 2) 14006460 1:4,6
GX 6000 DB N /M /E 6 (Note 2) 14007794 1:5,6
GX 7000 DB N /M /E 9 (Note 2) 15009095 1:6,1
GX 8000 DB N /M /E 12 (Note 2) 1700103351:6,1
GX 9000 DB N /M /E 12 (Note 2) 1700116281:6,8
GX 10000DB N /M /E 16 (Note 2) 2500129201:5,2
GX 12000DB N /M /E 16 (Note 2) 2500155041:6,2
GX 13000DB N /M /E 20 (Note 2) 3000167951:5,6
GX 15000DB N /M /E 20 (Note 2) 3000193801:6,5

Bioolje brännare Bioolie brændere Bio oil burners

Riello modulerande bioolje brännare Riello modulerende bioolie brændere Riello modulating bio oil burners
Bränsle Brændsel Fuel Bio-oljaBio-olieBio oil
Driftsläge Driftsform Operation mode Modu­le­randeModu­le­rendeModu­la­ting
Pann modell Kedel­model Boiler model Brän­nare modell Bræn­der model Bur­ner model Rök­gas tryck­fall (1) Røg­gas tryk­tab (1) Flue gas pres­sures (1) Brän­nare ef­fekt Ind­fy­ret ef­fekt Bur­ner ef­fect
Brän­nare för­mågan Brænder kapa­citet Bur­ner capa­city Pan­na Kedel Boiler loss Eco­no­miser Eko­no­miser Eco­no­miser loss Max. skor­sten förlust Maks. skor­stens tab Max. chim­ney loss Min. Min. Min. Max. (1) Maks. (1) Max. (1) Modu­le­rings grad Modu­le­rings for­hold Modu­la­tion ra­tio
GX 1000 PRESS P/NA ECO 140 TC9,0 5,00,43,1415 1306 1:3,1
GX 1200 PRESS P/NA ECO 200 TC11,07,00,53,5590 1550 1:2,6
GX 1500 PRESS P/NA ECO 200 TC8,5 7,00,41,1590 1938 1:3,3
GX 1750 PRESS P/NA ECO 300 TC13,57,00,56,0890 2261 1:2,5
GX 2000 PRESS P/NA ECO 300 TC12,08,50,72,8890 2584 1:2,9
GX 2500 PRESS P/NA ECO 450 TC14,58,00,56,011903230 1:2,7
GX 3000 PRESS P/NA ECO 450 TC12,59,00,72,811903876 1:3,3
GX 3500 DB NA /M /E 4 (Note 2) 10004572 1:4,6
GX 4000 DB NA /M /E 6 (Note 2) 14005168 1:3,7
GX 5000 DB NA /M /E 6 (Note 2) 14006460 1:4,6
GX 6000 DB NA /M /E 6 (Note 2) 14007794 1:5,6
GX 7000 DB NA /M /E 9 (Note 2) 15009095 1:6,1
GX 8000 DB NA /M /E 12 (Note 2) 1700103351:6,1
GX 9000 DB NA /M /E 12 (Note 2) 1700116281:6,8
GX 10000DB NA /M /E 16 (Note 2) 2500129201:5,2
GX 12000DB NA /M /E 16 (Note 2) 2500155041:6,2
GX 13000DB NA /M /E 20 (Note 2) 3000167951:5,6
GX 15000DB NA /M /E 20 (Note 2) 3000193801:6,5
Riello PRESS P/NA modulerande bioolje brännare Riello PRESS P/NA modulerende bioolie brænder Riello PRESS P/NA modulating bio oil burner

Naturgas brännare Naturgas brændere Natural gas burners

Riello modulerande naturgas brännare Riello modulerende naturgas brændere Riello modulating natural gas burners
Bränsle Brændsel Fuel NaturgasNaturgasNatural gas
Driftsläge Driftsform Operation mode Modu­le­randeModu­le­rendeModu­la­ting
Pann modell Kedel­model Boiler model Brän­nare modell Bræn­der model Bur­ner model Rök­gas tryck­fall (1) Røg­gas tryk­tab (1) Flue gas pres­sures (1) Brän­nare ef­fekt Ind­fy­ret ef­fekt Bur­ner ef­fect
Brän­nare för­mågan Brænder kapa­citet Bur­ner capa­city Pan­na Kedel Boiler loss Eco­no­miser Eko­no­miser Eco­no­miser loss Max. skor­sten förlust Maks. skor­stens tab Max. chim­ney loss Min. Min. Min. Max. (1) Maks. (1) Max. (1) Modu­le­rings grad Modu­le­rings for­hold Modu­la­tion ra­tio
GX 1000 R S /M /E /EV BLU 160 TC 9,8 5,5 0,43,9 300 1306 1:4,4
GX 1200 R S /M /E /EV BLU 160 TC 9,2 7,0 0,51,7 300 1550 1:5,2
GX 1500 R S /M /E /EV BLU 200 TC 9,5 7,0 0,42,1 570 1938 1:3,4
GX 1750 R S /M /E /EV BLU 300 TC 16,5 7,0 0,58,5 500 2261 1:4,5
GX 2000 R S /M /E /EV BLU 300 TC 15,0 8,5 0,75,8 500 2584 1:5,2
GX 2500 R S /M /E /EV BLU 300 TC 10,0 8,0 0,51,5 500 3230 1:6,5
GX 3000 R S /M BLU 400 TC 11,5 9,0 0,71,8 950 3876 1:4,1
R S /E /EV BLU 400 TC 11,5 1,8 800 1:4,8
GX 3500 R S /M /E /EV BLU 650 TC 15,0 10,51,92,6 14104572 1:3,2
DB S /M /E 4 (Note 2) 1000 1:4,6
GX 4000 R S /M /E /EV BLU 800 TC 20,0 10,01,98,1 12005168 1:4,3
DB S /M /E 6 (Note 2) 1400 1:3,7
GX 5000 R S /M /E /EV BLU 800 TC 15,5 10,52,81,7 12006460 1:5,4
DB S /M /E 6 (Note 2) 1400 1:4,6
GX 6000 R S /M /E /EV BLU 1000 TC 17,0 12,02,32,7 11007794 1:7,1
DB S /M /E 6 (Note 2) 1400 1:5,6
GX 7000 R S /M /E /EV BLU 1200 TC 20,0 12,02,95,1 15009095 1:6,1
DB S /M /E 9 (Note 2) 1500 1:6,1
GX 8000 R S /M /E /EV BLU 1200 HS 17,0 14,02,80,2 1500103351:6,9
DB S /M /E 12 (Note 2) 1700 1:6,1
GX 9000 DB S /M /E 12 (Note 2) 1700116281:6,8
GX 10000DB S /M /E 16 (Note 2) 2500129201:5,2
GX 12000DB S /M /E 16 (Note 2) 2500155041:6,2
GX 13000DB S /M /E 20 (Note 2) 3000167951:5,6
GX 15000DB S /M /E 20 (Note 2) 3000193801:6,5
Riello R S gasbrännare Riello R S gasbrænder Riello R S gasburner

Gasol brännare Propangas brændere Propane gas burners

Riello modulerande gasol brännare Riello modulerende propangas brændere Riello modulating propane gas burners
Bränsle Brændsel Fuel GasolPropangasPropane gas
Driftsläge Driftsform Operation mode Modu­le­randeModu­le­rendeModu­la­ting
Pann modell Kedel­model Boiler model Brän­nare modell Bræn­der model Bur­ner model Rök­gas tryck­fall (1) Røg­gas tryk­tab (1) Flue gas pres­sures (1) Brän­nare ef­fekt Ind­fy­ret ef­fekt Bur­ner ef­fect
Brän­nare för­mågan Brænder kapa­citet Bur­ner capa­city Pan­na Kedel Boiler loss Eco­no­miser Eko­no­miser Eco­no­miser loss Max. skor­sten förlust Maks. skor­stens tab Max. chim­ney loss Min. Min. Min. Max. (1) Maks. (1) Max. (1) Modu­le­rings grad Modu­le­rings for­hold Modu­la­tion ra­tio
GX 1000 R S /M /E 130 TL 9,8 5,5 0,43,9 240 1306 1:5,4
GX 1200 R S /M 150 TL 9,0 7,0 0,51,5 300 1550 1:5,2
R S /E 190 TL 11,0 3,5 470 1:3,3
GX 1500 R S /M /E 190 TL 9,0 7,0 0,41,6 470 1938 1:4,1
GX 1750 R S /M /E MZ 250 TC 11,0 7,0 0,53,5 600 2261 1:3,8
GX 2000 R S E /EV MX 300 TC 14,0 8,5 0,74,8 600 2584 1:4,3
GX 2500 R S /M /E /EV MX 400 TC 16,0 8,0 0,57,5 800 3230 1:4,0
GX 3000 R S /M /E /EV MX 500 13,0 9,0 0,73,3 10203876 1:3,8
GX 3500 R S /M /E /EV MX 650 15,0 10,51,92,6 14304572 1:3,2
DB P /M /E 4 (Note 2) 1000 1:4,6
GX 4000 R S /M /E /EV MX 800 15,0 10,01,93,1 17505168 1:3,0
DB S /M /E 6 (Note 2) 1400 1:3,7
GX 5000 R S /M /E /EV C01 1000 24,5 10,52,811,213006460 1:5,0
DB P /M /E 6 (Note 2) 1400 1:4,6
GX 6000 R S /M /E /EV C01 1000 17,0 12,02,32,7 13007794 1:6,0
DB P /M /E 6 (Note 2) 1400 1:5,6
GX 7000 R S /M /E /EV C01 1200 20,0 12,02,95,1 15009095 1:6,1
DB P /M /E 9 (Note 2) 1500 1:6,1
GX 8000 R S /M /E /EV C01 1200 HS 17,0 14,02,80,2 1500103351:6,9
DB P /M /E 12 (Note 2) 1700 1:6,1
GX 9000 DB P /M /E 12 (Note 2) 1700116281:6,8
GX 10000DB P /M /E 16 (Note 2) 2500129201:5,2
GX 12000DB P /M /E 16 (Note 2) 2500155041:6,2
GX 13000DB P /M /E 20 (Note 2) 3000167951:5,6
GX 15000DB P /M /E 20 (Note 2) 3000193801:6,5

Kombibrännare Kombinations brændere Dual fuel gas burners

Riello modulerande kombibrännare Riello modulerende kombinationsbrændere Riello modulating dual fuel burners
Bränsle Brændsel Fuel Naturgas / lättoljaNaturgas / letolieNatural gas / light oil
Driftsläge Driftsform Operation mode Modu­le­randeModu­le­rendeModu­la­ting
Pann modell Kedel­model Boiler model Brän­nare modell Bræn­der model Bur­ner model Rök­gas tryck­fall (1) Røg­gas tryk­tab (1) Flue gas pres­sures (1) Brän­nare ef­fekt Ind­fy­ret ef­fekt Bur­ner ef­fect
Brän­nare för­mågan Brænder kapa­citet Bur­ner capa­city Pan­na Kedel Boiler loss Eco­no­miser Eko­no­miser Eco­no­miser loss Max. skor­sten förlust Maks. skor­stens tab Max. chim­ney loss Min. Min. Min. Max. (1) Maks. (1) Max. (1) Modu­le­rings grad Modu­le­rings for­hold Modu­la­tion ra­tio
GX 1000 R LS /M /E /EV MX 160 TL 9,0 5,5 0,43,1 300 1306 1:4,4
GX 1200 R LS /M MZ 190 TC 11,0 7,0 0,53,5 550 1550 1:2,8
GX 1500 R LS /M /E /EV MZ 250 TC 8,5 7,0 0,41,1 550 1938 1:3,5
GX 1750 R LS /BP MX 300 TC 15,0 7,0 0,57,5 600 2261 1:3,8
R LS /E /EV MX 300 TC 15,0 7,5 600 1:3,8
GX 2000 R LS /BP MX 300 TC 14,0 8,5 0,74,8 600 2584 1:4,3
R LS /M MX 500 TC 19,0 9,8 4420 1:2,3
R LS /E /EV MX 300 TC 14,0 4,8 600 1:4,3
GX 2500 R LS /BP MX 400 TC 17,0 8,0 0,58,5 800 3230 1:4,0
R LS /M MX 500 TC 18,0 9,5 1120 1:2,9
R LS /E /EV MX 400 TC 16,0 7,5 800 1:4,0
GX 3000 R LS /BP MX 400 TC 13,5 9,0 0,73,8 800 3876 1:4,8
R LS /M MX 500 TC 13,0 3,3 1120 1:3,5
R LS /E /EV MX 500 TC 13,0 3,3 1020 1:3,8
GX 3500 R LS /M /E /EV MX 650 15,0 10,51,92,6 14304572 1:3,2
DB LS /M /E 4 (Note 2) 1000 1:4,6
GX 4000 R LS /M /E /EV MX 800 TC 15,0 10,01,93,1 17505168 1:3,0
DB LS /M /E 6 (Note 2) 1400 1:3,7
GX 5000 R LS /M /E /EV C13 1000 24,5 10,52,811,213006460 1:5,0
DB LS /M /E 6 (Note 2) 1400 1:4,6
GX 6000 R LS /M /E /EV C13 1000 17,0 12,02,32,7 13007794 1:6,0
DB LS /M /E 6 (Note 2) 1400 1:5,6
GX 7000 R LS /M /E /EV C13 1200 20,0 12,02,95,1 15009095 1:6,1
DB LS /M /E 9 (Note 2) 1500 1:6,1
GX 8000 R LS /M /E /EV C13 1200 HS17,0 14,02,80,2 1500103351:6,9
DB LS /M /E 12 (Note 2) 1700 1:6,1
GX 9000 DB LS /M /E 12 (Note 2) 1700116281:6,8
GX 10000DB LS /M /E 16 (Note 2) 2500129201:5,2
GX 12000DB LS /M /E 16 (Note 2) 2500155041:6,2
GX 13000DB LS /M /E 20 (Note 2) 3000167951:5,6
GX 15000DB LS /M /E 20 (Note 2) 3000193801:6,5
Riello R LS kombibrännare Riello R LS kombibrænder Riello R LS dual fuel burner
Anmärkningar:
(1) Specialversion av RLS (kombibrännare) modell
(2) Brännarens fläkt levereras anpassad till aktuella mottryck
Bränsle:
L: För lättolje bränsle
N: För tjockolje bränsle
A: Med tryckluft eller ångdriven atomisering. För krävande tung olja eller bioolja bränsle
S: För naturgas bränsle
P: För gasol bränsle
LS: För lättolje / naturgas kombibränsle
Driftsläge:
/M: Mekanisk modulerings kontroll
/E: Elektronisk modulerings kontroll
/EV: Elektronisk modulerings kontroll förberedd för tilvals funktioner
/BP: Elektronisk modulerande styrning med proportionell gasventil
Utsläpp:
MZ: Gul flamma brännarhuvud. Utsläpp klass 2 för olje (EN267), klass 2 för gas (EN676)
MX: Gul flamma brännarhuvud. Uutsläpp klass 2 för olje (EN267), klass 3 för gas (EN676)
BLU: Blå-flamma brännarhuvud. Utsläpp klass 3 för olje (EN267), klass 3 för gas (EN676)
C01: Utsläpp klass 1 för gas (EN676)
C13: Utsläpp klass 1 för olje (EN267), klass 3 för gas (EN676)
Brännare huvud längd:
TC: Standard brännare huvud längd rekommanderas
TL: Lång brännare huvud längd rekommanderas
Noter:
(1) Specialversion af RLS (kombibrænder) model
(2) Brænderens blæser leveres tilpasset aktuelle modtryk
Brændsels koder:
L: For letolie brændsel
N: For sværolie brændsel
A: Med trykluft eller dampdrevet forstøvning. For vanskeligt sværolie eller bio-olie brændsel
S: For naturgas brændsel
P: For propangas brændsel
LS: For letolie / naturgas kombibrændsel
Driftsform koder:
/M: Mekanisk modulationsstyring
/E: Elektronisk modulationsstyring
/EV: Elektronisk modulationsstyring forberedt for udvidede funktioner
/BP: Elektronisk modulationsstyring med proportional gasventil
Udslips koder:
MZ: Gul-flamme brænderhoved. Udslip klasse 2 for olie (EN267), klasse 2 for gas (EN676)
MX: Gul-flamme brænderhoved. Udslip klasse 2 for olie (EN267), klasse 3 for gas (EN676)
BLU: Blå-flamme brænderhoved. Udslip klasse 3 for olie (EN267, klasse 3 for gas (EN676)
C01: Udslip klasse 1 for gas (EN676)
C13: Udslip klasse 1 for olie (EN267), klasse 3 for gas (EN676)
Brænderhovede længder:
TC: Standard brænderhoved længde anbefales
TL: Lang brænder hoved længde anbefales
Notes:
(1) Special version of RLS (dual fuel) model
(2) Burner fan is matched to suit specific pressure resistances
Fuel codes:
L: For light oil fuel
N: For heavy oil fuel
A: With air/ steam assisted atomising. For difficult heavy/ bio oil fuel
S: For natural gas fuel
P: For propane gas fuel
LS: For light oil / natural gas dual fuel
Operation modes:
/M: Mechanic modulation control
/E: Electronic modulation control
/EV: Electronic modulation control prepared for expandet functions
/BP: Modulation control using proportioning gas valve
Emission codes:
MZ: Yellow-flame burner head. Emissions to Class 2 for oil (EN267), class 2 for gas (EN676)
MX: Yellow-flame burner head. Emissions to class 2 for oil (EN267), class 3 for gas (EN676)
BLU: Blue-flame burner head. Emissions to class 3 for oil (EN267), class 3 for gas (EN676)
C01: Emissions to class 1 for gas (EN676)
C13: Emissions to class 1 for oil (EN267), class 3 for gas (EN676)
Burner head length:
TC: Standard burner head recommended
TL: Long burner head version recommended