Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
    Modell FX Model FX Model FX
    Modell BX Model BX Model BX
    Modell SIXEN Model SIXEN Model SIXEN
    Modell GX Model GX Model GX
    Utrustning Udrustning Accessories
    Tekniska specifikationer Tekniske specifikationer Technical Specifications
    Brännare och economiser specifikationer Brænder- og economiser specifikationer Burner and economiser specifications
    Dimensioner Dimensioner Dimensions
    Brännare rekommendationer Brænder rekommandationer Burner recommendations
    Prisor Priser Prices
    Reservdelar Reservedele Spare parts
    Dokumentation Dokumentation Documentation
    Tilvals pannutrustning (BX, SIXEN, GX) Tilvalgs kedeludstyr (BX, SIXEN, GX) Boiler accessories (BX, SIXEN, GX)
    Regionala krav Regionale krav Regional requirements
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers

Modell GX Model GX GX series

Tekniska specifikationer

Tekniske specifikationer

Technical Specifications

Brännare och economiser specifikationer Brænder- og ekonomiser specifikationer Burner and economiser specifications
Pann modell Kedel model Boiler model Max. inmatat effekt Maks. indfyret effekt Max. heat input Rökgas­motstånd Røggas­modstand Furnace resistance Min. brännarrör längd Min. brænderrør længde Min. burner blast tube length Bränsle förbrukning Brændstof forbrug Fuel consumption Rekom­menderat econo­miser Anbe­falet econo­miser Recom­mended econo­miser (1) Econo­miser mottryck Econo­miser modtryk Econo­miser resis­tance (1)
Naturgas Naturgas Natural gas Lättolje Gasolie Light oil Tjockolje Sværolie Heavy oil
  [kW] [mbar] [mm] [Nm3/t] [Nm3/t] [St m3/h] [kg/t] [kg/t] [kg/h] [kg/t] [kg/t] [kg/h]   [mbar]
GX 1000 1 310 5,5 320133,7 110,1 115,8 ECX 8-12 0,4
GX 1200 1 550 7,0 320160,5 132,2 139,0 0,5
GX 1500 1 940 7,0 320200,6 165,2 173,7 ECX 15-20 0,4
GX 1750 2 260 7,0 320234,0 192,7 202,7 0,5
GX 2000 2 580 8,5 320267,5 220,3 231,6 0,7
GX 2500 3 230 8,0 320334,3 275,3 289,5 ECX 25-35 0,5
GX 3000 3 880 9,0 320401,2 330,4 347,4 0,7
GX 3500 4 570 10,5320468,1 385,5 405,4 1,9
GX 4000 5 170 10,0320535,0 440,6 463,3 ECX 40-50 1,9
GX 5000 6 460 10,5380668,7 550,7 579,1 2,8
GX 6000 7 790 12,0380798,0 657,2 691,0 ECX 60-70 2,3
GX 7000 9 100 12,0430925,8 762,5 801,8 2,9
GX 8000 10 34014,04301035,1852,5 896,4 ECX 80 2,8
GX 9000 11 63014,05001190,5980,4 1030,9ECX 90-1002,5
GX 1000012 92015,05001322,71089,31145,5 3,0
GX 1200015 50019,05001586,91306,91374,2ECX 120 3,3
GX 1300016 80020,06001719,61416,11489,1 3,3
GX 1500019 38022,05501984,11634,01718,2ECX 150 2,0
(1) Economiser (rökgas värmeväxlare) är tilvals utrustning (1) Ekonomiser (røggas varmeveksler) er tilvalgs udstyr (1) Economiser (flue gas heat exchanger) is optional extra equipment

Brännar hål diameter anpassas specificerad brännare Brönder hul diameter tilpasses specificeret brænder Burner refractory cone is supplied customised for specified burner