Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
    Modell FX Model FX Model FX
    Modell BNX Model BNX Model BNX
    Modell SIXEN Model SIXEN Model SIXEN
    Utrustning Udrustning Accessories
    Tekniska specifikationer Tekniske specifikationer Technical Specifications
    Brännare och economiser specifikationer Brænder- og economiser specifikationer Burner and economiser specifications
    Dimensioner Dimensioner Dimensions
    Brännare rekommendationer Brænder rekommandationer Burner recommendations
    Artikelnummer och leveranstid Varekoder og leveringstid Product codes and delivery time
    Reservdelar Reservedele Spare parts
    Dokumentation Dokumentation Documentation
    Modell TReVAPOR Model TReVAPOR Model TReVAPOR
    Modell GX Model GX Model GX
    Tilvals pannutrustning (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX) Tilvalgs kedeludstyr (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX) Boiler accessories (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX)
    Regionala krav Regionale krav Regional requirements
  ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers

Modell SIXEN Model SIXEN SIXEN series

Tekniska specifikationer

Tekniske specifikationer

Technical Specifications

Brännare och economiser specifikationer Brænder- og ekonomiser specifikationer Burner and economiser specifications
Pann modell Kedel model Boiler model Max. inmatat effekt Maks. indfyret effekt Max. heat input Rökgas­motstånd Røggas­modstand Furnace resistance Brännarrör längd Brænderrør længde Burner blast tube length Brännar hål diameter Brænder åbning diameter Burner hole diameter Bränsle förbrukning Brændstof forbrug Fuel consumption Rekom­menderat econo­miser Anbe­falet econo­miser Recom­mended econo­miser (1) Econo­miser mottryck Econo­miser modtryk Econo­miser resis­tance (1)
Naturgas Naturgas Natural gas Lättolje Gasolie Light oil Tjockolje Sværolie Heavy oil
  [kW] [mbar] [mm] [mm] [Nm3/t] [Nm3/t] [St m3/h] [kg/t] [kg/t] [kg/h] [kg/t] [kg/t] [kg/h]   [mbar]
SIXEN 350 265 5,0 280-33018027,1 22,3 23,5 ECX 2-6 0,1
SIXEN 500 379 6,5 280-33022538,8 31,9 33,6 0,2
SIXEN 650 492 5,0 320-37022550,4 41,5 43,6 0,3
SIXEN 800 606 5,0 320-37028062,0 51,1 53,7 0,4
SIXEN 1000775 7,0 350-40028077,5 63,8 67,1 0,5
SIXEN 135010226,5 350-400280104,686,2 90,6 ECX 8-12 0,3
SIXEN 170012879,5 370-420280131,8108,5114,1 0,4
SIXEN 2000151410,0370-420320155,0127,7134,2 0,5
SIXEN 250018936,5 420-470360193,8159,6167,8ECX 15-200,4
SIXEN 300022719,0 420-470360232,5191,5201,4 0,5
SIXEN 350026509,0 480-530360271,3223,4234,9 0,7
SIXEN 4000302810,0480-530400310,0255,3268,5ECX 25-350,5
SIXEN 5000378611,0480-530400387,6319,2335,6 0,7
(1) Economiser (rökgas värmeväxlare) är tilvals utrustning (1) Ekonomiser (røggas varmeveksler) er tilvalgs udstyr (1) Economiser (flue gas heat exchanger) is optional extra equipment