Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
    Modell FX Model FX Model FX
    Modell BX Model BX Model BX
    Modell SIXEN Model SIXEN Model SIXEN
    Utrustning Udrustning Accessories
    Tekniska specifikationer Tekniske specifikationer Technical Specifications
    Brännare och economiser specifikationer Brænder- og economiser specifikationer Burner and economiser specifications
    Dimensioner Dimensioner Dimensions
    Brännare rekommendationer Brænder rekommandationer Burner recommendations
    Prisor Priser Prices
    Reservdelar Reservedele Spare parts
    Dokumentation Dokumentation Documentation
    Modell GX Model GX Model GX
    Tilvals pannutrustning (BX, SIXEN, GX) Tilvalgs kedeludstyr (BX, SIXEN, GX) Boiler accessories (BX, SIXEN, GX)
    Regionala krav Regionale krav Regional requirements
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

ICI ång pannor ICI damp kedler ICI steam boilers

Modell SIXEN Model SIXEN SIXEN series

Reservdelar

Reservedele

Spare parts

Beskrivning Beskrivelse Description Artikel nr. Varenummer Product code Pann storlek Kedel størrelse Boiler size Riktpris Listepris List price
350-1350 1700-2000 2500 3000-4000 5000
Antal som används per panna Antal benyttet per kedel Qty. used for each boiler [EUR] [SEK]

Packningar Pakninger Gaskets

Manlucka packning
215,5 x 312,5 x 25 x 7 mm
Pakning for mandehul
215,5 x 312,5 x 25 x 7 mm
Main manhole gasket
215.5 x 312.5 x 25 x 7 mm
 ICIR-AQ1011D  1     95860
Manlucka packning Pakning for mandehul Main manhole gasket
410 x 310 x 30 x 7 mm
ICIR-09050120  1111 1291 170
Packning för inspektionslucka Pakning for inspektionslem Gasket for inspection opening
DN 125, PN 16, 192 x 133 x 3 mm
ICIR-09060330 111   19 170
Packning för inspektionslucka Pakning for inspektionslem Gasket for inspection opening
DN 150, PN 16, 218 x 159 x 3 mm
ICIR-09060370     2 2 24 220
Packning för pressostat
18,5 x 8 x 3 mm
Pakning for pressostater
18,5 x 8 x 3 mm
Gasket for pressure switch
18.5 x 8 x 3 mm
ICIR-09060022 11111 2 20
Packning för sysnglas flänsar Pakning for niveauindikator flanger Gasket for level gauge flanges
DN 25, PN 16, 70 x 30 x 3 mm
ICIR-09060038   44  5 40
Axel packning för matarvatten pump Aksel pakning for fødevandspumpe Shaft seal for feed water pump
Grundfos HQQE x CR1-2-5
ICIR-16100003 22222 4263 880

Tryck Tryk Pressure

Max pressostat Sikkerheds pressostat Safety Pressure Switch
Danfoss RT 19W, 5-25 bar, 1/2", PED
ICIR-16030015 11111 3943 590
Manometer Manometer Pressure gauge
DN 100, 16 Bar, 1/2", radial
ICIR-16132108 1111  104 940

Vatten nivå Vand niveau Water level

Nivå givare för pump kontroll och standard låg- / hög nivå larm Niveauføler hoved for pumpekontrol og standard højt- / lavt niveau alarm Level probe head for pump control and standard high / low level alarms.
RG 1/2"
ICIR-AQ3023 22222 63 570
Elektrod för standard nivå givare
(kapas till korrekt längd)
Elektrode for standard niveauføler
(afskæres til korrekt længde)
Metal rod for standard level probe
(to be cut to size on-site)

AISI 304, Ø6 mm, L = 700 mm
ICIR-03013006 (1)(1)(1)(1)(1) 24 220
Standard nivå relä Standard niveau relæ Standard level control relay
Eifem RLR N2
ICIR-16111011 22222 89 810
Nivå givare för själv övervakande hög/låg nivå larm Niveauføler for selvovervågende højt / lavt niveau alarm Probe head for self monitoring high/low level alarm
M.M.T. 800-000-0W, RG 1/2", P.E.D. kat. IV
ICIR-16110905 22222 7666 970
Elektrod för själv övervakande nivå givare
(kapas till korrekt längd)
Elektrode for selvovervågende niveauføler
(afskæres til korrekt længde)
Metal rod for the self monitoring level probe
(to be cut to size on-site)

AISI 304, Ø10 mm, L = 1000 mm
ICIR-16111008 (1)(1)(1)(1)(1) 97 880
Själv övervakande nivå relä Selvovervågende niveau relæ Self monitoring level relay
M.M.T. 210-200-01, P.E.D. kat. IV
ICIR-16110904 22222 9708 820

Nivå synsglas Niveau indikatorer Level gauges

Nivå siktglas ventil set
Inkluderar avblåsningsventil, 2 avstängnings-ventiler med flänsanslutningar till panna inklusive packningar
Omfattar inte prismatiska glas set (kod ICIR-16050083)
Ventil sæt for niveau indikator
Inkluderer afblæsningsventil, 2 afspærrings-ventiler med flangetilslutninger til kedel inkl. pakninger
Inkluderer ikke prismatiske glas (varekode ICIR-16050083)
Level gauge valve assembly
Includes blowdown valve, 2 isolation valves with flange gaskets to boiler connection
Excludes prismatic glass assembly (code ICIR-16050083)
ICIR-PX027 22    3693 350
ICIR-16050014   22  5394 910
Prismatiskt nivå siktglas Prismatisk glas for niveau indikator Prismatic glass assembly for level gauge ICIR-16050083 2222  3152 860

Ventiler Ventiler Valves

Trevägs ventil för manometer Tre-vejs ventil for manometer Three way valve for pressure gauge ICIR-13032060 11111 1441 310
Back ventil Envejsventil Non-return valve
DN25 PN40
ICIR-13061025 333   1721 580

(1) Exakt längd beror på pannans storlek och anpassas vid montering.
(1) Nøjagtig længde afhænger af kedelstørrelse og tilpasses ved montering.
(1) Accurate length depends on boiler size and should be adjusted at time of fitting.

Extra utrustning

Tilvalgs udstyr

Optional accessories

Se Extra pannutstyr (BX, SIXEN, GX). Se Tilvalgs kedeludstyr (BX, SIXEN, GX). See Boiler accessories (BX, SIXEN, GX).