Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
    Modell FX Model FX Model FX
    Modell BNX Model BNX Model BNX
    Modell SIXEN Model SIXEN Model SIXEN
    Utrustning Udrustning Accessories
    Tekniska specifikationer Tekniske specifikationer Technical Specifications
    Brännare och economiser specifikationer Brænder- og economiser specifikationer Burner and economiser specifications
    Dimensioner Dimensioner Dimensions
    Brännare rekommendationer Brænder rekommandationer Burner recommendations
    Artikelnummer och leveranstid Varekoder og leveringstid Product codes and delivery time
    Reservdelar Reservedele Spare parts
    Dokumentation Dokumentation Documentation
    Modell TReVAPOR Model TReVAPOR Model TReVAPOR
    Modell GX Model GX Model GX
    Tilvals pannutrustning (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX) Tilvalgs kedeludstyr (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX) Boiler accessories (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX)
    Regionala krav Regionale krav Regional requirements
  ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers

Modell SIXEN Model SIXEN SIXEN series

Tekniska specifikationer

Tekniske specifikationer

Technical Specifications

Generellt Generelt General specifications
Designtryck Konstruktionstryk Design pressure [bar] 12, 15, 18 eller 20 (1) 12, 15, 18 eller 20 (1) 12, 15, 18 or 20 (1)
Strömförsörjning Strømforsyning Power supply   3F+N 400v 50Hz (2) 3F+N 400v 50Hz (2) 3F+N 400v 50Hz (2)
Bränsle Brændsel Fuel   Gas, lätt olja eller tjock olja Gas, letolie eller sværolie Gas, light oil or heavy oil
Rökgas temperatur Røggas temperatur Flue gas temperature [°C] 240 (3)
(1) 18 och 20 bar på förfrågande
(2) andre strömförsörjnings typer på förfrågande
(3) vid användning av naturgas med 10 % CO2
(1) 18 og 20 bar på forespørgsel
(2) andre typer strømforsyning på forespørgsel
(3) ved naturgas med 10 % CO2
(1) 18 and 20 bar on request
(2) other types of power supply on request
(3) when using natural gas with 10 % CO2
Standard arbets tryck Standard driftstryk Standard working pressure
Design tryck Konstruktionstryk Design pressure Arbets tryck Driftstryk Working pressure
min min. min. max maks. max.
[bar][bar][bar]
12 8,0 (1) 8,0 (1) 8.0 (1) 11,5 11,5 11.5
15 10,0 (1) 10,0 (1) 10.0 (1) 14,3 14,3 14.3
18 13,0 (1) 13,0 (1) 13.0 (1) 17,0 17,0 17.0
(1) Konfiguration för lägre arbetstryck kan levereras (1) Konfiguration for lavere arbejdstryk kan leveres (1) Boiler may be supplied in configuration for lower working pressure

Kapacitet, vatten volym och vikt Ydelser, vandvolumen og vægt Capacities, water volume and weight
Pann modell Kedel model Boiler model Max ång produktion Maks. damp ydelse Max. steam output (1) Max inmatat effekt Maks. indfyret effekt Max. heat input (2) Max värme effekt Maks. varme ydelse Max. heat output (2) Verk­nings­grad Virk­nings­grad Effi­ciency(2) Vatten volym Vand volumen Water volume Torr vikt Tør vægt Dry weight
Vatten Vand Water(3) Ånga Damp Steam(3) Total Total Total 12 bar 15 bar
  [kg/t] [kg/t] [kg/h] [kW] [kW] [%] [ℓ] [ℓ] [ℓ] [ℓ] [ℓ] [ℓ] [ℓ] [ℓ] [ℓ] [kg] [kg]
SIXEN 350 350 265 238 90,059022081015001700
SIXEN 500 500 379 341 90,067025092016202000
SIXEN 650 650 492 443 90,0900220112020002400
SIXEN 800 800 606 545 90,0950300125021202900
SIXEN 10001000757 681 90,01280550183027203300
SIXEN 135013501022920 90,01475750219032504000
SIXEN 170017001287115890,02000640264037004800
SIXEN 200020001514136390,02300750305042505200
SIXEN 250025001893170390,02490890338050006600
SIXEN 300030002271204490,028251195402056507200
SIXEN 350035002650238590,036001400500069508300
SIXEN 400040003028272690,0480021506950855011000
SIXEN 500050003786340790,0520022507400960012100
(1) vid 80 °C matar vatten temperatur
(2) vid 240 °C rökgas temperatur
(3) vid normalt vatten nivå (n.v.n.)
(1) ved 80 °C fødevandstemperatur
(2) ved 240 °C røggas temperatur
(3) ved normalt vand niveau (n.v.n.)
(1) at 80°C feed water temperature
(2) at 240°C flue gas temperature
(3) at normal water level (n.w.l.)