Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
    Modell FX Model FX Model FX
    Modell BNX Model BNX Model BNX
    Modell SIXEN Model SIXEN Model SIXEN
    Modell TReVAPOR Model TReVAPOR Model TReVAPOR
    Dokumentation Dokumentation Documentation
    Modell GX Model GX Model GX
    Tilvals pannutrustning (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX) Tilvalgs kedeludstyr (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX) Boiler accessories (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX)
    Regionala krav Regionale krav Regional requirements
  ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers

Modell TReVAPOR Model TReVAPOR TReVAPOR series

Hög tryck ångpanna

Design tryck: 12 eller 15 bar
Ång produktion: 1 200 - 6 500 kg/t

Højttryks dampkedel

Konstruktionstryk: 12 eller 15 bar
Damp kapacitet: 1.200 - 6.500 kg/t

High pressure steam boiler

Design pressure: 12 or 15 bar
Steam production: 1,200 - 6,500 kg/h

TReVAPOR tre-stråks, låg-NOx ångpanna med vågräta rökkanaler är en monoblockenhet med hög verkningsgrad tillverkad med innovativa tekniska lösningar och designad för att säkerställa maximal tillförlitlighet och hållbarhet och enkel användning

 • Pannan levereras komplett med all säkerhets- och kontrollutrustning för automatisk drift och kräver bara elanslutning, vattenförsörjning, ångrör och avblåsningsrör
 • Vid konstruktionen har det använts hög kvalité på material
 • Svetsning mellan pannkropp och rörplatta är SET-IN-typ enligt EN 12953-3 Ed. 2016-standard
 • Svetsningar är kontrollerad av röntgen, ultraljud och tryckprov med färggenomträngnings inspektion
 • Värmeisolering på sidan och bak med 100 mm högdensitet mineralull
 • Eldstad optimerad för låg-NOx-brännare enligt europeiska direktivet (EU) 2015/2193
 • 95% verkningsgrad uppnås genom tillval av ECO-G rökgasvärmeväxlare integrerad i bakre rökkammaren
 • Pannan kan användas för båda gas- och oljabränsle

Se också våra utvalda referens anläggningar.

TReVAPOR tre-træks, low-NOx dampkedel med vandkøling i bagvæg og vandrette røgkanaler er en monoblokenhed med høj ydelse fremstillet ved brug af innovative tekniske løsninger og konstrueret til at sikre pålidelighed, holbarhed og nem håndtering.

 • Kedlen leveres fuldt udstyret med al sikkerheds- og kontroludrustning for fuldautomatisk drift, og kræver kun tilslutning af el, vand, damprør og drænrør
 • Ved konstruktionen er anvendt høj materialekvalitet
 • Svejsninger mellem kedelskal og rørplade er SET-IN-type i overensstemmelse med EN 12953-3 Ed. 2016 standard
 • Svejsninger er kontrollerede ved røntgen, ultralyd og trykprøve med farveopløsningsinpektion
 • Side- og bagisolering med 100 mm højdensitets mineraluld
 • Forbrændingskammer optimeret til low-NOx-brændere iht. europæisk direktiv (EU) 2015/2193
 • 95% virkningsgrad opnås ved tilvalg af ECO-G røggas varmeveksler integreret i bagerste røgkammer
 • Kedlen kan anvendes til både gas- og oliefyring

Se også udvalgte referenceanlæg.

The TReVAPOR low-NOx steam boiler with three flue gas passes is a monobloc unit with excellent performance and innovative technical solutions, designed and manufactured to ensure maximum reliability, durability, and ease of use

 • The boiler is supplied fully equipped with all safety and control accessories for automatic operation. Only electrical power, water supply, steam and drain piping are required for installation
 • The construction utilises high quality material
 • Welds between boiler shell and tube plate is SET-IN type in compliance with the EN 12953-3 Ed. 2016 standard
 • Welds are verified by x-ray, ultrasonic and dye penetrant inspections
 • Side and rear thermal insulation with 100 mm thick high density mineral wool
 • Combustion chamber optimised for low-NOx burners, in compliance with European directive (EU) 2015/2193
 • Option for ECO-G economiser integrated in the smokebox to obtain 95% efficiency
 • The boiler is suitable for both gas and liquid fuel

See also selected reference plants.