Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
    Milton TopLine Milton TopLine Milton TopLine
    Fördelar Fordele Features
    Val av panna och varmtvatten beredare Valg af kedel og varmtvandsbeholder Choose boiler and calorifier model
    Utrustning och uppbyggnad Udstyr og opbygning Components and design
    Värmeväxlare Varmeveksler Central heat exchanger
    Kaskadinstallation Kaskadeopstilling Cascaded configuration
    Kaskad dimensionering Kaskade dimensionering Cascade sizing
    Tekniska specifikationer Tekniske specifikationer Technical specifications
    Mått Mål Dimensions
    Principskissar Principdiagrammer Functional diagrams
    Reglering Styring Control
    Reservdele Reservedele Spare Parts
    Dokumentation Dokumentation Documentation
    Milton VVB Milton vandbeholdere Milton calorifiers
    Ekonomi Økonomi Economy
    Garanti Garanti Warranty
    Äldre pannor Ældre kedler Discontinued boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
  ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

Milton gaspannor Milton gaskedler Milton Gas Heaters

Modell TopLine

Model TopLine

Model TopLine

(This page is not available in english language)

Milton TopLine 80 och 100 Milton TopLine 80 og 100

Fördelar

Fordele

Milton TopLine är en ny gene­ra­tion kon­den­se­rande gas­pannor, som är gjord i en enkel och okom­pli­cerad design som bygger på en paten­terad ny ”flow” tek­no­logi.

Pannorna har tys­tare drift, hög effekt och låg energi­för­brukning.

Milton TopLine er ny gene­ra­tion af kon­den­se­rende gas­kedler, der er ud­ført i et enkelt og ukom­pli­ceret design der bygger på en paten­teret ny ”flow” tek­no­logi.

Kedlerne har støj­svag drift, høj ydelse og lavt ener­gi­for­brug.

Övriga fördelar: Andre fordele:

 • Kompakt och vägg­hängd - se mått ...
 • Hög effekt
 • Mycket hög verk­nings­grad
 • "Flow" tek­no­logi - se mer ...
 • Minimalt under­håll
 • Kan mon­teras i kas­kad - se mer ...
 • Enkel instal­la­tion
 • 15 års garanti på värme­väx­laren - se mer ...
 • Kompakt og væg­hængt - se mål ...
 • Høj ydelse
 • Høj virk­nings­grad
 • "Flow" tek­no­logi - se mere ...
 • Begrænset ved­li­ge­holdelse
 • Kan opbygges i kas­kade - se mere ...
 • Meget enkel op­stil­ling og mon­tage
 • 15 års garanti på varme­veks­ler - se mere ...