Din direkta väg till bättre värme

Garanti utöver det vanliga

Garantibestämmelser

  • Garantin gäller för Milton TopLine II, TopLine, SmartLine och EcomLine pannorna.
  • Den 15 åriga garan­tin omfat­tar ute­slutande fel på pan­nans värme­växlare. Pannans övriga komponenter (däribland beredarvattenväxlare) omfattas inte av 15 års garanti.
  • På pannans övriga komponenter ges 2 års garanti. Extra 3 år kan köpas till.
  • Garan­tin gäl­ler 15 år från installa­tions­datum. Garan­tin på en utbytt kom­ponent får inte över­skrida 15 år från instal­la­tions­datum.
  • Garan­tin gäl­ler under förut­sätt­ning att det ut­förs ser­vice på pan­nan av Miltons serviceavdelning eller god­känd firma minst vart­annat år.
15_års_garanti_Topline